Meny
mail E-post

1 – Boligtvister

Et boligkjøp kan fort bli ett mareritt. Dersom det er mangler ved kjøpt bolig, kan kjøper rette krav om prisavslag og erstatning direkte mot selger.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler?

Et boligkjøp kan fort bli ett mareritt. Dersom det er mangler ved kjøpt bolig, kan kjøper rette krav om prisavslag og erstatning direkte mot selger (og selgerforsikringen). Dette gjelder alle typer mangler ved boligen/eiendommen. Som eksempel kan nevnes lekkasje fra våtrom, fukt i kjeller, utett tak, ulovlig oppført elektrisk anlegg, ulovlig innredet kjeller eller loft, feil opplyst areal, taklekkasjer, setningsskader, skadedyr (rotter, skjeggkre, Stokkmaur, pelsbiller, mus, brune pelsbiller med mer). 

Hvilke krav som kan gjøres gjeldende avhenger av avtalen mellom partene i den konkrete saken. Det må avgjøres om det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger, eller vurdere om alle avvik som ikke kan forventbare utgjør et vesentlig avvik. 

Kjøp og salg av ferdige boliger reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Loven regulerer forholdet mellom kjøper og selger av ferdigstilt bolig når avtalen inngås. Er boligen ikke ferdigstilt når avtalen inngås, er det bustadoppføringslova som forholdet mellom utbygger og kjøper. 

Avhendingsloven er vedtatt endret slik at boligkjøpere får langt større rettigheter en dagens avhendingslov. Den nye avhendingsloven forventes å tre i kraft i løpet av 2021.

Advokatene i Oslo Advokatkontor AS er Norges fremste spesialister på boligtvister

De fleste saker Oslo Advokatkontor AS bistår i er boligtvister. Motparten er som oftest Protector Forsikring ASA og de forsikringsselskapene Claims Link AS representerer.

Advokatene i Oslo Advokatkontor AS er spesialister på denne type saker. Advokatkontoret er det kontoret som har størst og best kompetanse på saker etter avhendingsloven. Kontoret har ført rettz

Husk å reklamere innen rimelig tid til til selger

Etter at du har kjøpt bolig og har oppdaget feil og mangler, er det viktig at man reklamerer innen rimelig tid ovenfor selger. For å være på den sikre siden bør man senest innen 2-3 måneder sende en reklamasjon til selger og informere om de feil og mangler man har oppdaget. I tillegg bør man opplyse at man krever prisavslag og erstatning etter reglene i avhendingsloven.

Denne reklamasjonen trenger ikke å være spesielt utfyllende, men det holder at man beskriver for eksempel at man har oppdaget fukt i kjeller og at man krever reparasjonskostnadene i prisavslag. I tillegg må det opplyses at man krever erstatning for et eventuelt økonomisk tap.

Gratis saksvurdering

Dersom du er i tvil om de feil og mangler som er oppdaget gir grunnlag for et prisavslag (eller heving av kjøpet), foretar Oslo Advokatkontor AS gratis vurdering av din sak.

To advokater vil da gå igjennom salgsoppgaven, kjøpekontrakt, skaderapporter med mer. Deretter vil det bli gjennomført et møte på telefon eller på vårt kontor. Her vil advokatene opplyse hvilke rettigheter man har og anbefale videre saksgang.

Hver uke gjennomfører vi saksvurderinger hos boligkjøpere som har fått hjelp av boligkjøperforsikringer som Help Forsikring, Legal24 med flere.

Dersom du ønsker en gratis saksvurdering fra to advokater med dette som spesialfelt, kan du kontakte oss på følgende måter:

  • ved å fylle ut vårt kontaktskjema
  • send en e-post til post@oslo-advokatkontor.no
  • ring sentralbordet på 400 19 400
  • ring advokat Glenn Ulrik Halvorsen direkte på mobil 951 60 000
Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.