Meny
mail E-post

Håndverkertvister

Slik klager du på dårlig utført håndverkerarbeid

Er du misfornøyd med dårlig utført arbeid og ønsker å klage på håndverker? Det er en rekke lover å regler som regulerer tvister mellom forbruker og håndverker. Her er alt du må vite om dine rettigheter og hvordan du kan få profesjonell hjelp til saken i håndverkertvister.

Misfornøyd med håndverkarbeid 

I flere tilfeller er forbruker misfornøyd med arbeidet håndverker har utført. I slike tilfeller er det håndverkertjenesteloven som regulerer tvister mellom forbruker og håndverkere. 

Håndverkertjenesteloven inneholder blant annet bestemmelser om oppdraget til håndverkeren. Der står det at tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig, ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg og i nødvendig utstrekning samrå seg med forbrukeren. Tjenester som ikke vil bli til rimelig nytte skal frarådes og forbrukeren skal varsles dersom det er behov for tilleggsarbeid. Tjenesten skal være avsluttet innen den tid som er avtalt eller som er rimelig. 

 Videre inneholder loven bestemmelser om klager og rettigheter. 

Dette kan du klage på  

I følge håndverkertjenesten er hovedregelen for klaging på håndverkertjenester at forbruker har rett til å klage dersom resultatet ikke er utført som avtalt. Er du misfornøyd og mener håndverker har utført dårlig arbeid, gjort noe feil, eller arbeidet ikke er som forventet, kan du klage på håndverker.

Nedenfor ser du en oversikt over hva du har rett til å klage på som forbruker. 

Feil og mangler 

De følgende situasjonene regnes som mangelfullt håndverkarbeid:

 • Dårlig utført arbeid 
 • Dårlig veiledning til forbruker 
 • Dårlig kvalitet på materiale 
 • Tjeneste i strid med offentlige sikkerhetskrav 
 • Det er ikke utført nødvendig tilleggsarbeid
 • Tjenesten svarer ikke til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensikt 

Forsinkelser  

Forsinkelse av håndverkertjeneste gir deg som forbruker rett til å klage. Det må utføres tydelige avtaler om tidsfrister før arbeidet settes i gang.Uten fastsatte tidsfrister vil det være utfordrende å vurdere hva som er en forsinkelse, samt stille krav til når arbeidet skal være ferdiggjort. 

Prisøkning

Det er viktig å avklare både tidsfrister og estimert pris før håndverkertjenesten utføres slik at du ikke får en regning som sjokkerer i ettertid. Det er flere forhold som kan påvirke den estimerte prisen, og det er ikke alltid den endelige regningen blir akkurat som estimert, men om prisøkningen er ekstra høy kan du ha rett til å klage.

I følge loven skal ikke prisen øke med mer enn 15 prosent fra den estimerte prisen. Om prisøkningen er høyere enn 15 prosent vil dette være grunnlag for klage.  

Dette kan du kreve

Ovenfor har du fått en oversikt over hva du kan klage på når det kommer til utførte håndverkertjenester. Videre vil du finne en oversikt over hvilke rettigheter du har og hva du som forbruker kan kreve om du klager på utført tjeneste. 

Retting

Håndverker har både rett og plikt til å rette opp i feilen. Den økonomiske belastningen skal gå til håndverker og rettingen skal gjennomføres innen en rimelig frist. Om håndverkeren som har utført arbeidet ikke retter opp i dette selv, kan en annen håndverker utføre jobben. I dette tilfellet vil regningen fortsatt gå til den opprinnelige håndverkeren. 

Fullført tjeneste

Du har rett til å kreve at jobben fullføres, om den ikke er fullført, eller om det har vært forsinkelser.

Prisavslag

Dersom ikke kan eller vil rette feilen, har du rett på prisavslag. Dette avslaget skal tilsvare hva det vil koste å rette mangelen. 

Det er også mulig å kreve prisavslag dersom tjenesten ikke gjennomføres- eller feil ikke rettes innen rimelig tid. 

Si opp avtalen

Dersom feil ved utført tjeneste fører til at du ikke får nytte ut av jobbe, har du rett til å kreve å heve avtalen. Om du sier opp avtalen har håndverker ikke krav på betaling. Håndverker kan derimot kreve å få tilbake materialer. 

Erstatning

Når mangler og forsinkelser ved håndverkertjeneste har ført til økonomisk tap, har du rett til å kreve erstatning. Det samme gjelder om håndverkeren ødelegger noe under arbeidet. Det er mulig å kreve erstatning i tillegg til retting, prisavslag og oppsigelse av avtale. 

Om tapet derimot skyldes forhold som er utenfor håndverkerens kontroll, kan håndverker ikke stilles ansvarlig for dette. 

Reklamasjonsrett  

Etter at oppdraget er avsluttet har forbruker en reklamasjonsfrist på to år. Om resultatet av tjenesten derimot er ment å vare vesentlig lenger, er reklamasjonsfristen på fem år, det gjelder også for arbeid på fast eiendom. Det vil si at du kan klage på feil og mangler inntil fem år etter at tjenesten er ferdig utført. 

Det er likevel viktig at du bruker reklamasjonsretten din så fort som mulig om du skulle oppdage noe du ønsker å klage på. Om du klager for sent kan du risikere å miste retten til å klage. 

Hvordan klage 

Det finnes ulike måter du kan klage på håndverker på: 

1. Ta kontakt med håndverker

Først og fremst må du ta kontakt med håndverker for å se om dere kan komme til enighet sammen og finne en løsning. Håndverker har både plikt og rett til å rette opp i sine feil innen rimelig. Du må reklamere skriflig til håndverker, noe som er en forutsetning om du ønsker å ta saken dere. 

2. Mekling

Dersom det ikke nytter å klage direkte til håndverker, kan du ta saken videre til mekling. Her kan det være lurt å få hjelp av erfarne advokater som har jobbet med lignende saker tidligere. 

Juridisk hjelp ved klage på håndverker  

Oslo Advokatkontor er spesialister innen fast eiendomsrett og har derfor god erfaring med slike saker. 

Du kan kontakte oss for en gratis saksvurdering og vi vil hjelpe deg videre med din sak. 

Les flere av våre artikler under

Manglende dokumentasjon av fagfolk

Må betale 9 millioner kroner i erstatning for å ha brukt ikke-preakseptert bæreelementer i nybygg

 • Ring sentralbordet på 400 19 400
 • Ring advokat Glenn Ulrik Halvorsen direkte på mobil 951 60 000
 • Ring advokat Geir Nærø direkte på mobil 46 444 666
 • Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.