Priser

Oslo Advokatkontor AS tilbyr gratis vurdering av din sak innenfor fagfeltet fast eiendom. Etter en gratis vurdering, kan det avtales om vi skal føre saken.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:

Partnere kr 2 900 eks. mva. og kr 3 625 inkl. mva.
Senior advokater kr 2 700 eks. mva. og kr 3 375 inkl. mva.
Advokat kr 2 300 eks. mva. og kr 2 875 inkl. mva.
Advokatfullmektig kr 1 900 eks. mva. og kr 2 375 inkl. mva.

Minste timeenhet er 15 minutter eller 0,25 time. Prisene kan endres med én måneds varsel.

Vi har enhver tid ca 5-10 % pro bono saker, hvor vi bare tar betalt om klient vinner frem i saken.

Ta kontakt på telefon 400 19 400 for gratis saksvurdering