Meny
mail E-post

Personvernerklæring

Hvilke tjenester gjelder personvernerklæringen for?

Bruk av nettsiden https://oslo-advokatkontor.no

Her er vi behandlingsansvarlig. Opplysninger som behandles om deg i denne sammenhengen vil være bruksdata ved besøk på våre nettsider og informasjon som du selv sender inn via skjemaer på våre nettsteder.

Oslo Advokatkontor AS, org. no. 989 420 836 («vi», «oss») er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du bruker Tjenestene.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Ved besøk på våre nettsider samler vi opplysninger basert på informasjonskapsler (cookies). Vi vil som utgangspunkt ikke kunne knytte disse opplysningene til deg som person.

Når du sender inn et kontaktskjema eller annet skjema på nettsiden vil vi spare på all informasjonen du sender inn, typisk:

  • Navn
  • Kontaktdetaljer
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Din kommunikasjon med oss
  • Andre opplysninger du eventuelt måtte oppgi til oss

Hvorfor behandler vi opplysninger

Vi behandler opplysningene for:

  • Å levere og administrere våre tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 b (nødvendig for å inngå og oppfylle en avtale).
  • Å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 f (nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i produktutvikling og innovasjon). Det er det er praktisk mulig, vil vi bruke anonyme opplysninger for dette formålet.

Vi kan også behandle opplysninger for andre formål dersom du har samtykket til det.

Vi vil også kunne behandle personopplysninger for formål som ikke er uforenlige med det opprinnelige formålet de ble innhentet for, for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, bruk av opplysninger i forbindelse med håndtering av krav og tvister, og i forbindelse med eventuelt kjøp eller salg av vår virksomhet.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de er samlet inn for. Våre kriterier for å fastsette hvor lenge vi oppbevarer opplysningene er:

  • Lengden av ditt kundeforhold hos oss. Vi vil typisk lagre alle opplysninger så lenge ditt kundeforhold vedvarer, og kontaktopplysninger og opplysninger om ditt kundeforhold i opp til fem år deretter.
  • Lovbestemte lagringsplikter. F.eks. vil vi lagre transaksjonsopplysninger og underlagsdokumentasjon i samsvar med bokføringsloven.

Vi kan lagre og benytte anonymiserte opplysninger uavhengig av ovennevnte lagrings-/slettekriterier.

Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger. Dette gjør du ved å kontakte vårt kundesenter eller via funksjonalitet for sletting i den enkelte tjeneste.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Vi deler ikke opplysninger om deg med utenforstående tredjeparter.

Bruk av underleverandører

Vi behandler opplysninger om deg hos våre underleverandører i den grad det er nødvendig for at de skal yte sine tjenester til oss. Vi har databehandleravtaler med slike underleverandører for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene.

Vi kan dele opplysninger med andre selskap i vårt konsern for interne administrative formål, slik som analyse, rapportering og kundeadministrasjon.

Rettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det gjelder visse betingelser for og unntak fra disse rettighetene.

Innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Retting eller sletting: Du har rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg.

Begrensning: Du har rett til å be oss å stanse («fryse») behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.

Dataportabilitet: Der vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, har du rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format.

Protest: Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å benytte lenken som er inkludert i hver epost.

Klage til Datatilsynet: Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Telefon  +47 400 19 400 
post@oslo-advokatkontor.no
Tullinsgate 2, 0166 Oslo.

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.