Meny
mail E-post

Oppdaget skadedyr ved boligkjøp?

Oslo Advokatkontor blir ofte kontaktet av frustrere boligkjøpere, som har oppddaget skadedyr ved boligkjøp. Skadedyr kan utgjøre en mangel etter avhendingsloven og gi grunnlag for et krav om prisavslag eller heving av kjøpet. Skadedyr i boligen du kjøper vil som regel gi redusert markedsverdi og i mange tilfeller vil kjøper bli belasted med utbedringskostnader.

Skjeggkre, pelsbiller, mus, rotter og maur er de hyppigste skadedyrsakene vi behandler.

Typiske skadedyr man oppdager ved boligkjøp

Skjeggkre

Skjeggkre har flere likhetstrekk med sølvkre, men er noe større (opptil 18 mm uten haletråder og antenner), mer «skjeggete» og har lengre haletråder.

De trives best i miljø med høy fuktighet, men til forskjell fra sølvkre klarer skjeggkre seg også bra i tørre miljøer og kan derfor trives i hele huset.

Skjeggkre er å regne som et skadedyr fordi de gjerne oppleves som sjenerende og ubehagelige, spesielt i store mengder.

I følge Skadedyreksperter er det spesielt i leiligheter, med mange tilstøtende enheter og hvor det ikke gjøres bygningsovergripende tiltak med gift åte, man ikke blir kvitt skjeggkre problemene.

Skjeggkre er blant skadedyrene som oftest blir oppdaget etter boligkjøp.

Er det fortsatt skjeggkre i boligen etter utlegg av giftåte har du krav på prisavslag.

Du kan lese om skjeggkre på Folkehelseinstituttet.

Brune pelsbiller er et typisk skadedyr ved boligkjøp

Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) kalles av mange «Majorstua-billen» da den i mange år kun fantes på Majorstuen i Oslo og tilstøtende områder. Denne støv- og skinnspiseren er ytterst vanlig i Oslo og på spredning til tettbygde strøk over resten av landet.

Noen tyr til bruk av insektmidler for å utrydde billene, men de finner ofte at dette ikke løser problemet

FHI

De samme metoder som nevnt under forebygging brukes til bekjempelse. Noen tyr til bruk av insektmidler for å utrydde billene, men de finner ofte at dette ikke løser problemet. Bruk av insektmidler i boliger bør minimaliseres, og billene kan lett finne steder som ikke er behandlet, for eksempel bak bokhyller og skap. Godt renhold er den beste bekjempelse.

Les denne saken: Oslo Advokatkontor førte sak for boligkjøper som fikk kr 540.000,- prisavslag, på bakgrunn av pelsbiller (sorte og brune).

Støvsuging er bedre en vask, særlig om vinteren da leiligheter i Norge har ekstra lav luftfuktighet. Vasking vil gi larvene tiltrengt vann. Man må huske på at støvsugerposen i seg selv kan bli et godt oppholdssted for larvene, så den må tømmes eller fryses hyppig.

Du kan lese om brune pelsbiller på Folkehelseinstituttet.

Rotter

Rotter er skadedyr som beveger seg mellom rene og urene områder og kan overføre smitte og bakterier.

Les: Oslo Advokatkontor førte sak for boligkjøper som fikk hevet kjøpet, på bakgrunn av rotter i boligen.

Du kan lese om brunrotter og svartrotter på Folkehelseinstituttet.

Mus

Mus formerer seg raskt, yngler hele året og kan få opptil 8 kull på ett år. Hvis du ikke behandler et angrep raskt, kan tilstanden fort bli verre.

Husmus som skadedyr

Husmus regnes som et av de viktigste skadedyrene i verden. De påfører en direkte økonomisk tap, spesielt i bygninger med næringsmidler lagres og produseres. Mus spiser nesten alt og vil derfor prøvesmake eller bite på alt de får fatt i. Dette fører til økonomisk tap av det musene får tak i. I tillegg forurenser forurenser musen området rundt med urin og ekskrementer. Dette kan direkte ødelegge produkter og varer.

Mus har også potensiale til å spre sykdom. Mange mennesker er redde for mus. Dette er som oftest en ubegrunnet frykt, men man skal likevel ikke overse betydningen av den.

Når det kommer til boliger gjør husmus skade ved å gnage og bygge bol. Dette kan føre til ødeleggelser av gulv, vegger, dører, tak og isolasjon. Husmus gjør også skade innvending som skade på møbler, klær, innredning og andre gjenstander inne i huset. I de mest alvorlige tilfellene vil det være snakk om mus som gnager på strømledninger. Dette kan øke risikoen for kortslutning og brann. I tillegg kan dyr inne i vegger og gulv skape luktproblemer.

Hvordan oppdage mus i bolig?

Tegn på angrep er funn av muselort, lukt og gnageskader.

For å være sikker på at bekjempelsen med musefeller blir varig, er det viktig å tette alle åpninger.

Du kan lese om mus på Folkehelseinstituttet.

Stokkmaur

Stokkmaur er en av de få insektene i Norge som kan gjøre skade på bygninger. Mauren påfører skade ved at den gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å lage reir.

Det kan være utfordrende å bekjempe stokkmaur. I flere tilfeller krever bekjempelse en god forståelse for maurene og maursamfunnets struktur. Her må alle reir i huset bli lokalisert, noe som kan bli en tidkrevende oppgave. Alle reir i huset må nemlig bekjempes samtidig. Om dette gjøres en etter en, kan mauren bli forstyrret og forflytte seg, noe som gjør bekjempelsen vanskeligere. I de fleste tilfeller bør dette overlates til godkjente og erfarne skadedyrbekjempere.

Vi i Oslo Advokatkontor AS samarbeider med dyktige skadedyrfirmaer som vurdere sakene sammen med oss. Du kan lese om stokkmaur på Folkehelseinstituttet.

Advokathjelp ved oppdaget skadedyr ved boligkjøp

Advokatene i Oslo Advokatkontor AS er Norges fremste spesialister på boligtvister og skadedyr. De fleste saker Oslo Advokatkontor AS bistår i er boligtvister. Motparten er som oftest Protector Forsikring ASA og de forsikringsselskapene Claims Link AS representerer.

Advokatene i Oslo Advokatkontor AS er spesialister på denne type saker. Advokatkontoret er det kontoret som har størst og best kompetanse på saker etter avhendingsloven. Kontoret har ført rettz.

Gratis saksvurdering
Dersom du er i tvil om de feil og mangler som er oppdaget gir grunnlag for et prisavslag (eller heving av kjøpet), foretar Oslo Advokatkontor AS gratis vurdering av din sak.

To advokater vil da gå igjennom salgsoppgaven, kjøpekontrakt, skaderapporter med mer. Deretter vil det bli gjennomført et møte på telefon eller på vårt kontor. Her vil advokatene opplyse hvilke rettigheter man har og anbefale videre saksgang.

Hver uke gjennomfører vi saksvurderinger hos boligkjøpere som har fått hjelp av boligkjøperforsikringer som Help Forsikring, Legal24 med flere.

Eksempler på noen saker vi har vunnet som kan minne om din sak:

Maur: Maur gav kr 370.000,- i prisavslag
Skjeggkre: Skjeggkrev gav kjøper stort prisavslag
Rotter: Rotter i boligen gav grunn til å heve kjøp
Pelsbiller: Sorte og brune pelsbiller gav boligkjøper kr 540.000,- i prisavslag
Pelsbiller (brune): Gav boligkjøper kr 350.000,- prisavslag

Kontakt oss på følgende måter:

Ved å fylle ut vårt kontaktskjema
Send en e-post til: post@oslo-advokatkontor.no
Ring sentralbordet på 400 19 400
Ring advokat Glenn Ulrik Halvorsen direkte på mobil 951 60 000
Ring advokat Geir Nærø direkte på mobil 46 444 666

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.