Selskapets teknisk leder takstmenn anses ikke som objektive og uavhengige. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Teknisk leder i Help Forsikring AS måtte slutte på dagen

Kapital avslører i dag at teknisk leder i Help Forsikring AS måtte slutte på dagen, da det ble avslørt at han i hemmelighet jobbet som takstmann for Protector …

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen

Kapital avslører i dag at teknisk leder i Help Forsikring AS måtte slutte på dagen, da det ble avslørt at han i hemmelighet jobbet som takstmann for Protector Forsikring og Norwegian Claims Link AS. Dette viser at teknisk leder (takstmann) i Help Forsikring ikke har vært objektiv og nøytral i sitt virke som takstmann.

Help Forsikring AS opplyser at denne virksomheten ble holdt skjult for ledelsen, mens Protector Forsikring ASA ved Tommy Ravndal opplyser at de kjente til dette og syntes det ikke var problematisk. Norwegian Claims Link AS har også kjent til dette, da teknisk leder i Protector, NCL og Help kommer alle fra Bygg og Våtromsgrupppen i Drammen og skal også tilhøre samme trossamfunn i Drammen.

At teknisk leder i Help, Protector og NCL kommer fra Bygg og Våtromsgruppen, har vært kritisert i flere år

Vi har en rekke ganger påpekt at takstmennene fra Protector og Norwegian Claims Link As ikke er fullt ut objektive og nøytrale. Det har videre en rekke ganger blitt påpekt at det er kritikkverdig at både Help, Protector og Norwegian Claims Link har teknisk ledere (takstmenn) som kommer fra Bygg og Våtromsgruppen i Drammen. Som kjent har dette firmaet vært benyttet i stor stil av Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS.

At Protector Forsikring ASA ved Tommy Ravndal uttaler til Dagbladet at de anser det uproblematisk at Teknisk leder Kristian Johansen i Help Forsikring AS har hatt løpende oppdrag i stor stil for både Protector og NCL er ikke så rart, da det er Protector og NCL som tjener på dette.  Vi har siden første sak vi overtok fra Help Forsikring AS kritisert at Help har benyttet de samme takstmennene som Protector og NCL har benyttet i en årrekke.

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor Help Forsikring AS i veldig mange saker har benyttet samme takstmenn som Protector og Norwegian Claims Link, da teknisk leder i Help selv har fått mange oppdrag på si fra Protector og NCL. Da er det naturlig å gi oppdrag tilbake til samme system.

Help Forsikring AS har nå en meget god mulighet til å avslutte denne uetiske praksisen med bruk at takstmenn som ikke er alltid er fullt ut objektive og nøytrale.

Dersom en boligkjøper har hatt teknisk leder Kristian Johansen på besøk for å vurdere feil og mangler – enten på vegne av Help, Protector eller Norwegian Claims Link AS – bør man vurdere boligen på nytt med en nøytral og objektiv takstmann – slik at man avdekket om man har lidt et økonomisk tap som følge av dette.

Dersom du har hatt teknisk leder / takstmann Kristian Johansen på befaring på vegne av Help Forsikring AS, Protector Forsikring ASA eller Norwegian Claims Link AS, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS:

Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat/partner
E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 951 60 000

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen