Meny
mail E-post

Hvorfor bruker selgerforsikringen takstmenn som ikke er godkjent av Norsk Takst?

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

13. januar 2023

Hvorfor bruker selgerforsikringene takstmenn som ikke er godkjent av Norsk Takst når de skal lage skaderapporter over det kjøper har reklamert over?

Svaret er enkelt og dette er dessverre noe som fører til en økning i boligtvister.

Takstmenn som ikke er godkjent av Norsk Takst

Dersom takstmannen ikke er godkjent av Norsk Takst er hen ikke bundet av det etiske regelverket som f. eks at man skal opptre objektivt og være uavhengig partene.

Takstmannen kan ikke klages inn til Reklamasjonsnemnda for takstmenn. Det er nemlig et vilkår at man som takstmann er godkjent av Norsk Takst, for å kunne klages inn.

Selgerforsikringene kan gi mandater til denne «takstmannen» som en godkjent takstmann ikke kunne akseptert. Så be alltid om å se mandatet til selgerforsikringens takstmann. Det kan forklare de store forskjellene i ettertid.

En takstmann som ikke er medlem av Norsk Takst er tilbøyelig til å ikke beskrive pre-aksepterte reparasjonsmetoder for å utbedre boligen. 🏚️ Dette gir et feil bilde av estimerte reparasjonskostnader. Man må velge pre-aksepterte metoder for å oppfylle kravene i teknisk forskrift.

En ikke godkjent takstmann av Norsk Takst har ikke fokus på å beskrive reparasjon til avtalt stand, og slik boligen var beskrevet i salgsdokumentene og fremsto på visningen.

Selskapets takstmann har fått beskjed om å beskrive rimeligste måte å finne en «akseptabel» reparasjon.

Det er derfor selgerforsikringens såkalte «takstmann» kaller seg Byggningsrådgiver eller lignende. De er altså ikke medlem av Norsk Takst

Hva bør du se etter for å avdekke om takstmannen er godkjent eller ikke godkjent av Norsk Takst?

  • Se mandatet til selgerforsikringens takstmann
  • Hva kaller takstmannen seg? Bygningsrådgiver?
  • Virker ikke takstmannen å være objektiv?
  • Er de estimerte reparasjonskostnadene feil?

Les mer om Norsk Takst, på deres egne nettsider: https://www.norsktakst.no/

Hvorfor bruker selgerforsikringen takstmenn som ikke er godkjent av Norsk Takst?
Sikre deg at selgerforsikringen bruker en takstmann godkjent av Norsk Takst. Dette sikrer en tryggere bolighandel og minsker fabrikerte takstrapporter. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen.

Hva kan du som boligkjøper gjøre?

Når boligkjøper har oppdaget feil og mangler og krever prisavslag, står store verdier på spill. Da er det ekstra viktig at du som boligkjøper sikrer at takstmenn som ikke er godkjent av Norsk Takst

Bolig er ofte den største investeringen man gjør og ikke ofte. Da må man som boligkjøper kreve at selgerforsikringen benytter en takstmann som er godkjent av Norsk Takst, slik boligkjøpere gjør.⚖️

Det er jo ironisk at selgerforsikringene setter som vilkår at det må benyttes takstmenn godkjent av Norsk Takst for utarbeidelse av tilstandsrapport, ellers får man ikke tegnet selgerforsikring. Men dette kravet stiller de ikke ved reklamasjoner etter salget i boligtvist.💡

Hvorfor er det ikke flere som reagerer på denne praksisen?  Det er jo åpenbart at dette ikke fører til færre boligtvister etter reglene i avhendingsloven?

Oslo advokatkontor AS opplyser alltid til boligkjøpere at de kan kreve at selgerforsikringen bruker en godkjent takstmann.✅

Har du oppdaget skjulte feil og mangler på boligen? Eller har du reklamert og selgerforsikringen ønsker å bruke en ikke-godkjent takstmann?

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.