Meny
mail E-post

Takstmann fra Claims Link As ble nektet befaring av Oslo tingrett

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

12. februar 2021

Oslo tingrett gav boligkjøper medhold i å nekte befaring av Claims Link AS sin takstmann under saksforberedelsen. Tingretten henviste til Høyesterett sin avgjørelse av Rt 2014 side 1085 hvor dette ble avgjort. Claims Link AS sin takstmann ble dermed nektet befaring.

Bakgrunnen for saken

Oslo Advokatkontor AS ved senioradvokat Carl Christian Thon Nordengen tok over som prosessfullmektig for en boligkjøper i Oslo tingrett. Boligkjøper hadde tidligere vært representert av et firma som hadde krevd 5,8 millioner kroner i prisavslag for blant annet feil på en oljetank på eiendommen. 

Selgers eierskifteforsikring (representert ved Claims Link AS) ønsket ikke å komme på befaring med egen sakkyndig, da saken var så dårlig dokumentert av tidligere firma som hadde representert boligkjøper. 

Etter at senioradvokat Carl Christian Thon Nordengen tok over saken, fikk han boligkjøper til å innhente sakkyndige rapporter fra flere takstmenn. Både bygg, elektro, mugg og sopp, samt dette med problemer med en oljetank på eiendommen. 

Senioradvokat Carl Chistian Thon Nordengen.
Advokat Carl Christian Thon Nordengen i Oslo Advokatkontor AS. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Etter at Oslo Advokatkontor AS tok over saken, ble det straks varslet at det ville bli engasjert nye sakkyndige takstmenn som var uavhengige. Strategien til selger og Claims Link AS var tydeligvis å vente å se innholdet i de nye sakkyndige rapportene.

I og med at det var snakk om flere forskjellige sakkyndige boligkjøper hadde engasjert, tok det noe tid før rapportene var ferdig. I god tid før fristen for å avslutte saksforberedelsen (normalt 3 uker før rettssaken) ble rapportene fremlagt og det var ingen nye forhold som ble vurdert. Men kravet ble redusert til ca 2,8 millioner kroner. 

Selger og Claims Link AS tok så kontakt og ville komme på befaring med egne sakkyndige vitner. Boligkjøper nektet dette og sa at man uansett hadde ventet alt for lenge.

Selger og Claims Link AS sendte så en begjæring om bevisopptak og krevde å komme på befaring for å få en “second opinion”. Man mente at hensynet til kontradiksjon var viktig, slik at man kunne forberede saken forsvarlig. 

Oslo tingrett sin konklusjon: Nektet befaring

Oslo tingrett gav ikke medhold i begjæring om bevistilgang til boligen før rettssaken. Det ble vist til Høyesterett sin tidligere avgjørelse om dette i Rt. 2014 side 1085. 

Oslo tingrett kom til at en begjæring om tilgang til boligen må settes frem snarest mulig under saksforberedelsen og ikke etter at saksforberedelsen var avsluttet. I og med at boligkjøper hadde varslet nye bevis straks advokat Nordengen overtok saken, mente tingretten at selger og Claims Link AS skulle på et langt tidligere tidspunkt bedt om å få komme på befaring.

Oslo tingrett konkluderte med at man ikke har rett til å kreve tilgang til boligen med egen takstmann, jf. Høyesterett sin avgjørelse i Rt. 2014 side 1085. I tillegg mente retten at selger og Claims Link ventet for lenge og ikke kan vente å se om man er fornøyd med de rapporter som boligkjøper har innhentet eller ikke.

Les vår tidligere artikkel om Rt. 2014 side 1085, klikk her

Litt om strategien til selger og Claims Link AS

For Oslo Advokatkontor AS sin side fremstår begjæringen om bevistilgang mer som en manøver for å sikre seg egne bevis. Dette burde vært gjort tidligere, enn at det nå foreligger en rekke bygningsmessige forhold som har vært ukjent/udokumentert. 

Denne saken gjenspeiler ofte det som kan skje i denne type saker hvor boligkjøper retter et krav om prisavslag mot selger og selgers eierskifteforsikring. 

Eierskifteforsikringsselskapene krever at boligkjøper dokumenterer sitt krav med rapporter før man kan behandle saken. Når boligkjøper har innhentet sakkyndige rapporter, vil ikke eierskifteforsikringsselskapet behandle saken før de har fått tilgang til boligen med egne takstmenn. Dette er en uheldig praksis som går ut over boligkjøperne.

Oslo Advokatkontor AS er glade for at Oslo tingrett nektet befaring og nektet Claims Link AS tilgang til boligen for en “second opinion” med sine takstmenn kort tid før rettssaken skal behandles.

Spesialisert kompetanse er viktig

Senioradvokat Carl Christian Thon Nordengen. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Oslo Advokatkontor AS er landsdekkende og bistår i eiendomssaker over hele landet. Alle advokatene er eksperter innen fast eiendom. I tillegg er de spesialisert på rettssaker innen fast eiendom.

Ønsker du en gratis vurdering av din sak eller på generelt grunnlag ønsker å diskutere ovennevnte problemstilling? Ta kontakt med partner Glenn Ulrik Halvorsen på mobil 951 60 000 eller e-post glenn@oslo-advoaktkontor.no

Oppdaget byggefeil som ikke er redegjort for i egenerklæringsskjema eller takstrapporten? Eller er du misfornøyd med dårlig håndverk? og ønsker å klage på håndverkeren? Kontakt Oslo Advokatkontor, vi hjelper deg med håndverkertvister.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.