Meny
mail E-post

«Subjektivt prisavslag» er det veldig få boligkjøpere som kjenner til

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

24. februar 2023

Boligkjøpere har krav på et «subjektivt prisavslag» ved mangler etter boligkjøp. Dette gjelder selv om det ikke gir en økonomisk verdiminus.

Dette er den ulovfestede regelen som selgers forsikringsselskap ikke vil at du skal kjenne til…

  • Avtaler skal holdes: Dersom avviket ikke gir en reduksjon av markedsverdien, er det i utg. pkt ikke grunnlag for prisavslag. Men dersom avviket har betydning for boligkjøper, skal det gis prisavslag. Boligkjøper opplever redusert nytte, opplevelse eller verdi gir krav på prisavslag. Eksempel at boligen er solgt med feil farge og i strid med avtalt.
  • Ringmur-dommen fra Høyesterett: Her ble det gitt skjønnsmessig prisavslag «slik at det svarer til den verdireduksjonen mangelen representerer» for kjøper. Dette på tross av at avviket ikke gav en redusert markedsverdi. Boligen ble oppført nærmere naboen enn avtalt og kjøper fikk mer innsyn. Retting ble ansett uforholdsmessig kostbart og Høyesterett kom til at man hadde krav på prisavslag lik den subjektive verdireduksjonen mangelen representerte for kjøperen, selv om mangelen ikke hadde påvirket markedsverdien.
  • Lovregulerte eksempler: Forbrukerkjøpsloven § 31 og håndverkertjenesteloven § 25 (2) og Ringmur-dommen gir subjektivt prisavslag.
  • Avhendingsloven § 4-12: Bestemmelsen om prisavslag suppleres med en ulovfestet hjemmel for subjektivt prisavslag. Dette er i tråd med lovfestet forbrukervern regler, samt Ringmur-dommen fra Høyesterett som gir boligkjøpere beskyttelse av tapt bruksnytelse, noe som også gjelder boligkjøpere etter avhendingsloven.

Gratis saksvurdering – vi trenger følgende dokumenter:

Oslo Advokatkontor AS sine advokater er spesialister i boligtvister og har bistått tusenvis av boligkjøpere siden 2007. Du får en gratis vurdering av saken din.

Vi trenger følgende dokumenter oversendt til glenn@oslo-advokatkontor.no: 

  • Salgsoppgaven
  • Kjøpekontrakten
  • Eventuell reklamasjoner og svar fra motpart
  • Eventuelle skaderapporter

Kontakt Advokat Glenn Ulrik Halvorsen på enten +47 951 60 000 eller epost til: glenn@oslo-advokatkontor.no

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.