Meny
mail E-post

Krav til lydisolering mellom boliger: Støy fra naboene kan gi rett til å heve kjøp

Dersom du etter kjøp opplever at det er plagsom støy fra naboen(e) kan det være at bygget ikke tilfredsstiller kravene til lydisolering, og det kan foreligge en mangel ved boligen.

10. juni 2021

Dersom du etter kjøp opplever at det er plagsom støy fra naboen(e) kan det være at bygget ikke tilfredsstiller kravene til lydisolering, og det kan foreligge en mangel ved boligen.

Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet, dersom boligen ikke tilfredsstiller krav til lydisolering.

Moderne høyblokk ved fjorden
Støy mellom boenheter skal ikke oppleves som et problem. Kravene i teknisk forskrift bestemmer at det skal lydisoleres tilfredsstillende. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Hvordan dokumentere støy

Støy og manglende lydisolering blir gjerne vurdert ut fra en desibelskala. Ofte snakker man om luftlyd og trinnlyd. Luftlyd dreier seg typisk om mennesker som prater, lyd fra TV, kjøkkenmaskiner osv. I dag er kravet at boligens konstruksjon mellom to enheter skal ha en lydreduksjonsevne på 55 dB eller høyere.

Trinnlyd handler om lyden som oppstår når noen eksempelvis går på et gulv, banking og lignende. Det oppstår da vibrasjoner i konstruksjonen som kan høres av for eksempel naboen. I dag er kravet at man ved måling av trinnlyd må oppnå en måleverdi på 53 dB eller lavere.

Kravene til lydisolering har endret seg gjennom årenes løp. Kravene varierer også ut fra type bygg og bruk. I all hovedsak er det i dag strengere krav til lydisolering, enn det var for 50 år siden. Dette har da også betydning for hva du kan forvente avhengig av om du har kjøpt en gammel eller ny bolig. 

Lydmåling inne i leilighet
Bilde fra en rettssak hvor det ble foretatt lydmåling av SWECO. Det ble tatt hull i parkett og himling i leiligheten under. Det var ikke lydisolert og kjøper fikk medhold i sitt krav. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Selgerforsikringen sine vanlige argumenter mot støyproblemer

Et typisk argument fra selgers boligselgerforsikring er at oppfatning av lyd/støy er subjektivt. Det anføres da at selger aldri har hatt et problem med støy fra naboer. Underforstått, det må være du som kjøper som har litt lavere terskel for hva som oppleves som støy. Konklusjonen er da at selskapet dessverre ikke kan se at det foreligger mangel etter avtalen. 

Et annet argument er at du som kjøper har reklamert for sent fordi du nærmest ikke har reklamert på dagen etter at du overtok boligen. Det tar noe tid å bo seg til og faktisk ble klar over at det er et vedvarende støyproblem utover det man må akseptere.

Ja, folk er forskjellige og oppfatter lyd forskjellig, men det er ikke uten videre gitt at disse argumentene står seg.

Boligkjøper fikk hevet kjøpet på grunn av mangelfull lydisolering

Mann som tester støynivå i leilighet
Her blir himling undersøkt av takstmann Stian Broeng for å se om leiligheten hadde forskriftsmessig lydisolering og brannisolering. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Oslo Advokatkontor AS bistod nylig en klient i Tromsø der det var reklamert over flere forhold.

Det mest alvorlige og det som innebar størst belastning for klient var nettopp vedvarende støyproblemer fra nabo.

Ved å benytte kvalifiserte fagkyndige til å foreta en vurdering, så ble det avdekket at boligen klient hadde kjøpt ikke hadde tilfredsstillende lydisolering mot øvrige enheter.

Klient var innledningsvis bistått av Help Forsikring og andre advokatfirmaer før han valgte Oslo Advokatkontor.

Etter at det ble tatt ut stevning, aksepterte motparten å gjennomføre rettsmekling (forhandling) i Nord-Troms tingrett.

Etter en god og fornuftig forhandling fikk klient hevet kjøpet, tre år etter at han kjøpte.

Vi foretar gratis saksvurdering

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.