Meny
mail E-post

Feil og mangler ved boligkjøp

18. februar 2014

Feil og mangler ved boligkjøp, gir mange tvister etter boligkjøp.

Når man kjøper seg en ny bolig, enten det er selveierleilighet, borettslagsleilighet, rekkeshus, enebolig eller tomanns-bolig vil desverre mange oppdage at eiendommen ikke er i den tilstand som man hadde forventet seg.

Salgsoppgaver /prospekt, verdi- og lånetakst og selgers egenerklæring om eiendommens tilstand fraviker ofte fra det som er realiteten. Dette fordi i en salgsprosess vil både selger og eiendomsmegler søke å oppnå best mulig salgspris. Eiendomsmelger har gjerne en lønn for sitt arbeide som er bygget opp med 1,5 eller 2 prosent i provisjon av oppnåd salgssum.

Ofte ser man at selger beskriver  eiendomens tilstand med superlativer som «god standard», «pusset opp» med mer. Veldig ofte viser det seg at selger ikke opplyser om feil ved boligen. Dette gjør at det ofte oppstår tvister etter kjøp av fast eiendom / bolig. I tillegg har selger kjøpt en eierskifteforsikring mot et rettslig ansvar for feil og mangler, så dette kan medvirke til at feil og mangler ikke blir opplyst om i salgsdokumentene.

Som typetilfeller av problemer som oppstår kan kort nevnes;

– Baderom som er bygget opp av selger selv eller noen bekjente med «våtromssertifikat»

– Fukt i kjeller på grunn av svikt i drenssystemet

– Arealsvikt eller arealavvik

– Isdannelse på tak (skyldes feilkonstruksjon av takkonstruksjonene)

– Angrep av skadedyr som mus, rotter, svarte og brune pelsbiller, stokkmaur, maur

– Soverom, tv-stue, kjellerstue oppfyller ikke forskriftskravene til «varig opphold» – som f eks krav til tilstrekkelig dagslys, takhøyde og rømningsveier

– Setningsskader og skjevheter

– Ikke byggemeldte innredninger av boder, garasjer, kjeller og loft

– Ikke opplyst om «egeninnsats» i forbindelse med renovering av bolig eller oppussing av bolig – ikke fagmessig oppføring

Vi har ofte saker hvor man oppdager at baderommet har feil og mangler. Kjøper kontakter takstmann, som fort oppdager at badet er oppført av amatører. Takstmann utarbeider så en skaderapport som dokumenterer hva som er feil og mangler, samt kalkulerer hva det vil koste å bygge badet forskriftsmessig.

Ofte vil selgere renovere badet så billig som mulig, ofte ved egeninnsats eller ved hjelp av venner som har gjort dette tidligere. Problemene oppstår når selger ikke opplyser om disse ufagmessige arbeidene ved salg av boligen 3 år senere.

Dersom selger ikke opplyser om feil og mangler man kjenner til, foreligger det en rettslig mangel etter avhendingsloven § 3-7.

Ofte ser vi at også fagfolk / håndverkere gjør feil. Dersom disse feilene er skjulte for selger og disse blir avdekket i kjøpers eiertid, vil disse være en rettslig mangel etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum, dersom feilene er å anse som vesentlige.

Konstruksjonsfeil fører veldig ofte til at kjøper fremsetter krav om prisavslag og erstatning mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap (AmTrust International Underwriters v/NCL eller Protector Forsikring ASA).

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.