Meny
mail E-post

Kjøper fikk 18 millioner kroner i erstatning for byggefeil i hytte

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

29. juni 2023

I denne saken endte kjøper av en ekslusiv hytte å få 18 millioner kroner i erstatning. Bakgrunnen var at hytten var bygget feil ved at det blant annet var underdimensjonert tak. Konstruksjonsfeil og andre byggefeil i hytte gav denne hytteeieren 18 millioner kroner i erstatning.

Kjøper kontaktet en erfaren takstmann som utarbeidet en skaderapport. Det ble reklamert, men selger og selgerforsikringen ved Claims Link AS bestred alt ansvar.

Selger og selgerforsikringen avviste krav om blant annet byggefeil i hytte gjentatte ganger

Det blir dyrt å erstatte byggefeil i bærende konstruksjoner i nye hytter eller boliger. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Hver gang selgerforsikringen avviste reklamasjonene, engasjerte kjøperen nye fagkyndige rapporter og pristilbud. Først ble et lokalt firma kontaktet og gav et pristilbud. Deretter ble RAMBØLL engasjert for å beregne den mangelfulle statikken i taket. Fortsatt ble alle krav avvist.

Det ble etterhvert rimelig klart at selgers takstmann var klar over nedbøyninger i konstruksjoner fra taket, men satt allikevel beste tilstandsgrad (TG1). Selgers takstmann fikk derfor varsel om at han ville bli holdt erstatningsansvarlig sammen med selger og selgerforsikringen.

Først etter stevning til tingretten ble det forliksforhandlinger

Det var først når jeg tok ut søksmål for tingretten at ting begynte å skje. Selgerforsikringen ved Claims Link AS saksøkte selgers takstmann med krav om regress for det ansvar selgerforsikringen ville komme i.

Jeg gjennomførte så forliksforhandlinger med selgerforsikringen ved Claims Link AS. De aksepterte å betale tilbake kjøpesummen og i tillegg fikk kjøperen erstatning for alle utgifter til sakkyndige rapporter med mer (ca kr 700 000). Kjøperen fikk også forsinkelsesrenter rett under 2 millioner kroner, samt erstatning for kostnader en rekke andre poster (ca kr 300 000).

Både selger og selgers takstmann (forsikringen til takstmannen) aksepterte regresskrav fra selgerforsikringen ved Claims Link AS og betalte ca 12 millioner kroner til selgerforsikringen. Årsaken var at selger og selgers takstmann var klar over nedbøyninger i takets konstruksjoner, uten å videreformidle dette til kjøper av hytten.

Kjøper har bevisbyrden – spesialkompetanse er derfor meget viktig i slike saker

Det er kjøper av hytte eller bolig som har bevisbyrden. Det er derfor veldig viktig å engasjerte fagfolk som har spesialkompetansen i den enkelte sak.

Det samme gjelder valg av advokat. Etter å ha tatt over hundrevis av denne type tvister, ser man at tidligere advokat ikke har hatt spesialkompetanse i denne type saker. Det medfører dessverre at selgerforsikringene ved sine spesialiserte advokater og takstmenn har lykkes godt med å skape tvil om omfang av feil og mangler, nødvendige kostnader til utbedringer og kommet med en hel del rettslige anførsler som ikke korrekte.

Oppsummering

 • Kjøper av en eksklusiv hytte får 18 millioner kroner i erstatning.
 • Byggefeil i hytte, samt et underdimensjonert tak.
 • Selger og selgerforsikringen avviser ansvar og avviser gjentatte krav.
 • Kjøper engasjerer eksperter og innhenter pristilbud for å dokumentere feilene.
 • Selgers takstmann var klar over feil i taket, men vurderte tilstanden som god.
 • Et søksmål i tingretten fører til forliksforhandlinger.
 • Selgerforsikringen betaler tilbake kjøpesummen og dekker utgifter til ekspertrapporter (ca. kr 700 000).
 • Kjøperen mottar også forsinkelsesrenter (nær 2 millioner kroner) og erstatning for andre kostnader (ca. kr 300 000).
 • Selger og selgers takstmann aksepterer regresskrav fra selgerforsikringen og betaler ca. 12 millioner kroner.
 • Kjøper har bevisbyrden og må engasjere fagfolk med spesialkompetanse.
 • Valg av advokat med spesialkompetanse er også viktig, for å løse byggefeil i hytte og boliger
 • Selgerforsikringen har benyttet spesialiserte advokater og takstmenn for å skape tvil om feilenes omfang og kostnader, og har fremmet uriktige rettslige argumenter.

Ta kontakt ved spørsmål eller en gratis saksvurdering

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen – spesialist innen boligtvister

Glenn Ulrik Halvorsen, Partner/advokat, ved spørsmål eller en gratis saksvurdering når du meg på telefon 951 60 000 eller epost glenn@oslo-advokatkontor.no

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.