Meny
mail E-post

Bad gir kjøper ofte krav på prisavslag

Avgjørelser fra domstolene viser at man som boligkjøper kan regne med at et bad bygget i samsvar med gjeldende forskriftskrav skal ha en varighet på mellom 30 og 50 år.

employee image

Skrevet av

Senioradvokat Tine Beate Eriksen

11. juni 2021

Mange boligkjøpere får avslag fra Protector Forsikring ASA og Claims Link AS når det reklameres på feil og skader ved baderom. 

Feil avslag om bad fra selgerforsikringene

Avslagene begrunnes ofte med at badet har nådd en slik alder at generelle levetidstabeller tilsier at kjøper måtte regne med at dette var uten restverdi allerede på kjøpstidspunktet. 

Det er viktig å vite at man ikke bør akseptere denne typen avslag som kun begrunnes med badets alder. 

Bad har en levetid på minimum 30 til 50 år

Bad gir ofte prisavslag ved boligtvister. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Bad gir ofte prisavslag ved boligtvister. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Avgjørelser fra domstolene viser nemlig at man som boligkjøper kan regne med at et bad bygget i samsvar med gjeldende forskriftskrav skal ha en varighet på mellom 30 og 50 år. 

Domstolene har også flere ganger presisert at badets alder bare er ett av mange momenter som skal vektlegges når boligkjøper fremsetter krav pga. feil og skader ved badet. 

Opplysninger om badet er det sentrale i tvister – jf domstolene

Bad gir ofte prisavslag ved boligtvister. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Bad som er bygget med feil i membran er en gjenganger i rettssaker i boligtvister. Spesielt er dette tilfelle når selger av bolig har renovert/pusset opp bad rett før salget. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

I en rekke avgjørelser er det fremhevet at det vil være mer sentralt å se på hvilke opplysninger boligkjøper fikk om badets tekniske tilstand. Særlig opplysninger som gis i taksten vedlagt salgsprospektet. Takstmannen er fagmann. Dersom taksten ikke opplyser om behov for arbeider innen kort tid, så må en boligkjøper kunne stole på dette. Dette gjelder i utgangspunktet uavhengig av badets alder. 

Har man eksempelvis kjøpt en bolig med 15 år gammelt bad og verken selger, megler eller takstmann har gitt signaler om store feil eller problemer med badet, så kan man som kjøper legge til grunn at dette skal kunne benyttes på vanlig måte i svært mange år etter kjøp. Man har da også krav på prisavslag/erstatning dersom det etter overtakelse viser seg å foreligge et stort behov for reparasjonsarbeider. 

Tvist om bad – vi foretar en gratis saksvurdering

Senioradvokat Tine Beate Eriksen er ekspert på boligtvister. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Senioradvokat Tine Beate Eriksen er ekspert på boligtvister. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, feil på bad eller våtrom eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.