Meny
mail E-post

Skjeggkredommen – Agder lagmannsrett dom avsagt

28. november 2019

Agder lagmannsrett  avgjorde en konkret skjeggkresak, ofte kalt «skjeggkredommen«. Saken ble ført av Help Forsikring på kjøpersiden og av Protector Forsikring på selgersiden.  Lagmannsretten fant det lite tvilsomt at det var en «levedyktig populasjon av skjeggkre» i boligen og at dette utgjorde et avvik fra det avtalte. Agder lagmannsrett konkluderte feil med at eiendommen ikke fikk et verdiminus som følge at skjeggkre i boligen ikke kunne saneres 100 %.

I denne saken hadde skadedyrfirmaer benyttet flere typer gift i flere omganger. Gift av denne typen er i dag ikke lenger lov å benytte på grunn av langsom nedbryting og lang virketid (pyrethriner, k-othrine og Demand). I tillegg var produktet skadelig for både mennesker og dyr. 

Lagmannsretten skriver dette om bekjempelsen av skjeggkre: 

«Behandlingen hadde god effekt, men eliminerte ikke helt aktiviteten til skjeggkre som fortsatt ble påvist fra tid til annen.» 

I forbindelse med saksforberedelsen til rettssaken ble det til sammen fanget ni nymfer (under 10 mm) og ett voksent individ. 

Lagmannsretten la til grunn at det i denne boligen var gjennomført en vellykket sanering av bestanden av skjeggkre til et minimalt og akseptabelt nivå, selv om skjeggkreene ikke helt kunne anses eliminert i boligen.

Lagmannsretten skriver dette om den videre oppfølging av skjeggkre: 

«Flertallet finner videre at det i de samlede utbedringskostnadene på grunn av skjeggkreplagene, også må tas med et skjønnsmessig beløp for kostnadene ved den videre oppfølging itidenframover. 

SomdetfremgåravdensistekontrollrapportenfraMycoteam forekommer fortsatt enkeltindivider på forskjellige steder i boligen med reproduksjon av nymfer. Det anses derfor nødvendig med fortsatt kontroll ved utsetting av limfeller og innsendelse for fagkyndig oppfølging i lengre tid framover. Dette vil utvilsomt pådra eierne kostnader.»

Det som fremstår som svært spesielt for oss advokater som jobber på boligkjøpersiden er at lagmannsretten til tross for at skjeggkreene ikke ble utryddet i boligen, kom til at det ikke var sannsynliggjort noe verdiminus ved boligen.

Som rettslig begrunnelse for at kravet om prisavslag som følge av verdiminus ved boligen ikke ble resultatet henviste lagmannsretten til avhendingsloven § 4-12, 2. ledd: 

«Lagmannsrettens flertall er for sin del etter en konkret og samlet vurdering av opplysningene i denne saken kommet til at det ikke er tilstrekkelig «godtgjort» noen verdireduksjoneiendommen somkangigrunnlagforprisavslagetteravhendingsloven§ 4-12 første ledd, og at man følgelig må basere seg på presumsjonsreglen i § 4-12 annet ledd.»

Til tross for at Agder lagmannsrett legger til grunn at det fortsatt er skjeggkre i boligen og nødvendig med bruk av limfeller samt fagkyndig oppfølging i lengre tid fremover, konkluderer retten med at det kun er utbedringskostnader som kan kreves som prisavslag. 

Feil juss av Agder lagmannsrett

Etter vår vurdering er dette feil juss fordi boligkjøpere må leve videre med den usikkerheten som ligger i at ingen skadedyrfirmaer kan gi garanti for 100 % bekjempelse av skjeggkre. 

Det er også klart urimelig at en boligkjøper skal få med et «akseptabelt nivå» av skjeggkre på kjøpet. Det medfører stor usikkerhet med fremtidige kostnader til kontroll med skadedyrfirma, x antall limfeller og bruk av mer forgiftet åte på ubestemt tid.  

Etter at «skjeggkre dommen» ble avsagt har Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre.

Les tidligere artikler:

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.