Meny
mail E-post

Skjeggkre gav boligkjøper stort prisavslag

17. januar 2017

Skjeggkre gav boligkjøper 1,4 millioner kroner i prisavslag. I en tvistesak om skadedyr ble det for kort tid siden inngått et forlik under rettsmegling i Oslo tingrett mellom vår klient – boligkjøper – og Protector Forsikring som representerte boligselger.

Kjøpte bolig med skjeggkre

Boligkjøper innhentet en rapport fra skadedyr firmaet Mycoteam som dokumenterte at skjeggkre var tilstede i leiligheten før overtagelsen. Det fremkom også i rapporten at det er svært vanskelig å vite hvilke tiltak som må til for å håndtere angrepet og at man ikke kan utrydde de med ren giftbruk.

Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre oppfører seg annerledes, og kan, ifølge Mycoteam, gjøre større skade.

Boligkjøper fanget og drepte til sammen over 300 individer før rettsmeglingen. Vi viste til gjeldene rett og praksis på området og argumenterte for prisavslag / verditap.

Har du kjøpt bolig med skjeggkre eller andre skadedyr? Se hva du bør gjøre her.

Protector Forsikring ASA bestred alt ansvar

Protector Forsikring anførte i retten blant annet at skjeggkre ikke egentlig er definert som et skadedyr.

Selv om Protector Forsikring sine advokater ikke hadde innhentet noen egen rapport eller faglig vurdering anførte de at det ikke forelå noe verditap ved leiligheten.

Det ble fastholdt fra Protector Forsikring sin side at problemet kom etter at boligkjøper hadde flyttet inn og selger av boligen ikke hadde et slikt problem i sin eiertid.

Til sist viste Protector Forsikring til at det uansett snart kommer en metode som utrydder skadedyrene og at boligkjøper kun spekulerer i en ekstra gevinst ved å kreve prisavslag.

Advokat Geir Nærø - befaring leilighet med angrep pelsbiller og skleggkre
Advokat Geir Nærø – befaring leilighet med angrep pelsbiller og skjeggkre

Boligkjøper fikk prisavslag med 1,4 millioner kroner

Til tross for disse argumentene var Protector Forsikring villige til å inngå et forlik med våre klienter som innebar en utbetaling på kr. 1 400 000,- for verditap som følge av skjeggkre angrepet.

Advokat Geir Nærø har lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold og spesielt med skadedyr saker. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet, kontakt Geir Nærø ved Oslo Advokatkontor hvis du har oppdaget skjeggkre etter overtakelse.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.