Meny
mail E-post

Maur gav kr 375 000 i prisavslag

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

28. september 2017

Hytte med maur ga 375 000 kr i prisavslag og Oslo Advokatkontor AS bistod to hytteeiere som avdekket råte og stokkmaur i hytten de hadde kjøpt. Etter å ha brakt saken inn for retten fikk de 375 000 kroner i prisavslag.

Oslo Advokatkontor AS bistod to klienter som kjøpte en hytte med enkel standard i Eidsvoll. Hytten ble bygget i 1956 og det stod også et anneks på tomten som ble oppført i 1979. Eiendommen ble i verdi- og lånetaksten vurdert å være verdt kr. 900 000,-.

Opplysning om maur i egenerklæringsskjemaet var uriktig

Det ble i egenerklæringsskjemaet angitt at «mus/maur har forekommet da dette er en skoghytte, men ikke noe stort problem». Etter overtagelse ble det imidlertid klart at det svermet med maur inne i hytten. De hadde forårsaket stor skade og takstmannen kjøperne engasjerte slo fast at det måtte omfattende tiltak til for å utbedre skadene. Videre ble det avdekket omfattende råteskader i annekset.

Protector Forsikring ASA avviste krav om prisavslag på feil grunnlag

Protector avslo klientenes krav med henvisning til at det var opplyst om maur i egenerklæringen, hvorpå de mente hyttekjøperne måtte bære risikoen for skadene som ble avdekket.

Oslo Advokatkontor AS tilskrev Protector og anførte at opplysningene i egenerklæringen var en betydelig underdrivelse og at skadeomfanget var langt større enn kjøperne kunne påregne. Protector ville imidlertid ikke rikke seg en millimeter, så saken måtte bringes inn for øvre Romerike tingrett.

Har du oppdaget skadedyr etter boligkjøp? Dette bør du gjøre.

Saken ble løst med forlik ved at Protector Forsikring ASA utbetalte kr 375 000 for problemer med maur

Protector sa seg da villig til å forhandle om en løsning i saken. Etter flere timer med forhandlinger endte det med at klientene fikk et forlik som innebar at de mottok et prisavslag på kr. 375 000,-.

Saken viser at selv om det er gitt vage opplysninger i forbindelse med salget, er det ikke dermed gitt at enhver skade – uansett omfang – er noe boligkjøperen må finne seg. Videre er det heller ikke slik at bygninger som ble oppført på 50-tallet er «oppbrukt» og skal nedskrives til en verdi på kr. 0,- slik enkelte av saksbehandlerne og advokatene i eierskiftebransjen gir inntrykk av. En bygningsdel som fungerer vil alltid ha en restverdi.

Enkelte skadedyr (som stokkmaur) vil også kunne påføre en bolig et verditap selv etter utbedring. Dette fordi markedet reagerer negativt på opplysninger om skadedyrangrep. Dette kan danne grunnlag for prisavslag som overstiger utbedringskostnadene.

Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet, kontakt Oslo Advokatkontor hvis du har oppdaget maur etter overtakelse.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.