Meny
mail E-post

Høyesterett kom til at vellykket sanering av skjeggkre ikke gir prisavslag

Høyesterett har nå behandlet sin første sak om skjeggkre. Boligkjøper fikk ikke prisavslag for restlyte eller bruksulempe etter at en vellykket sanering var gjennomført av selger.

employee image

Skrevet av

Partner/Advokat/ Glenn Ulrik Halvorsen

26. mars 2021

Høyesterett har nå behandlet sin første sak om skjeggkre. Boligkjøper fikk ikke prisavslag etter at en vellykket sanering av skjeggkre var gjennomført av selger.

Bakgrunnen for saken var at boligkjøper oppdaget en rekke bygningsmessige feil/mangler og skjeggkre i boligen. Selgerforsikringen (HDI Global Specialty SE ved Claims Link AS) benyttet seg av adgangen til å rette/sanere skjeggkre etter avhendingsloven § 4-10.

Etter flere omganger med sanering over en tidsperiode på 15 måneder, konkluderte skadedyrfirmaet PELIAS at boligen var fri for skjeggkre i april 2020. Det var da ikke observert skjeggkre siden desember 2018.

I Frostating lagmannsrett fikk boligkjøper prisavslag med kr 100 000 for ubehaget ved å ha skjeggkre i boligen i saneringsperioden. Tillegg til dette fikk de kr 100 000 fordi skadedyrfirmaet ikke kunne gi garanti for fullstendig utryddelse av skjeggkre i boligen. Boligkjøper fikk også prisavslag for bygningsmessige mangler.

Les vår artikkel om dommen fra Frostating lagmannsrett, klikk her

Ikke restlyte når man ikke har sett skjeggkre på 3 år

Høyesterett var ikke enige med Frostating lagmannsrett sin utmåling av prisavslag for skjeggkre. Høyesterett konkluderte med at boligkjøper ikke hadde krav på et prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 (1) fordi saneringen hadde vært vellykket. Retten mente at når man ikke har sett skjeggkre 3 år etter at saneringen var avsluttet, hadde ikke boligeiendommen lenger et restlyte på grunn av skjeggkre.

Bilde fra Høyesterett. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Høyesterett kom til at saneringen/retting var vellykket (ikke observert skjeggkre de siste 3 årene). Det var da ikke grunnlag for et prisavslag for et restlyte.

Har du krav på prisavslag, erstatning eller heve boligkjøpet, etter oppdagelse av Skjeggkre?

Ingen bruksulempe under perioden med sanering/retting av skjeggkre

Høyesterett kom videre til at selgers retting ved sanering av skadedyrfirmaet PELIAS ikke var å anse som en bruksulempe som gav grunnlag for et prisavslag. Man anså ikke saneringen som en urimelig ulempe for boligkjøper i saken. Høyesterett kom til at boligen kunne benyttes normalt i saneringsperioden. Man kunne ikke vektlegge kjøpers subjektive forhold om at dette var ubehagelig og konkluderte med at man måtte foreta en mer objektiv vurdering ov om dette var rimelig ovenfor boligkjøper eller ikke.

Ingen av partene fikk tilkjent sakskostnader for verken tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett.

Bilde av Høyesteretts plass. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Konklusjon

Dersom det gjennomføres en vellykket sanering av skjeggkre, kan man ikke kreve prisavslag for et restlyte eller en bruksulempe i saneringsperioden. Dette selv om ingen kan gi garanti for at saneringen er 100 prosent vellykket.

Dersom det er gjennomført sanering av skjeggkre og denne ikke har vært vellykket, vil en boligkjøper ha krav på prisavslag for restlyte. Da har boligkjøper krav på et prisavslag tilsvarende verdireduksjonen skjeggkre gir.

For å lese dommen fra Høyesterett om skjeggkre, klikk her.

Skadedyr kan utgjøre en mangel etter avhendingsloven og gi grunnlag for et krav om prisavslag eller heving av kjøpet. Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du har oppdaget skjeggkre eller andre skadedyr. Vi tilbyr gratis saksvurdering.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.