Meny
mail E-post

Help Forsikring avviser alle boligkjøpere i skjeggkre saker

Help Forsikring AS avslår alle saker med skjeggkre

employee image

Skrevet av

Partner/advokat Geir Nærø

4. mars 2021

Help forsikring – som skal være boligkjøper sin «advokat-forsikring» avslår nå samtlige saker hvor boligkjøper finner skjeggkre i boligen. 

Det følger av boligkjøperforsikringens vilkår at Help skal dekke: 

«rimelige og nødvendige kostnader forbundet med rettshjelpbehov knyttet til reklamasjon og rettslig tvist mot selger og selgers ansvarsforsikring (boligselgerforsikring) dersom det er sannsynlighetsovervekt for at Sikrede har krav som følge av kjøpsrettslige mangler i henhold til avhendingsloven og kjøpekontrakten» 

Et «avslaget» fra Help forsikring innebærer at en boligkjøper, som har betalt for en boligkjøperforsikring, ikke får advokatbistand fra Help forsikring. 

Boligkjøper får heller ikke dekning under forsikringen sin til å betale for dokumentasjon fra skadedyrfirma, takstmann m.m.  

Boligkjøper som har allerede har betalt for Help forsikring må dermed først gå til sak mot sitt eget forsikringsselskap, før de fortsetter kampen mot boligselger sitt forsikringsselskap. Den veien blir ofte både dyr og lang for mange. 

Selv der en boligkjøper oppdaget skjeggkre bare 4 timer etter overtagelsen neket Help forsikring for at selger «kjente» til skjeggkre. Boligkjøper sendte e-post til Oslo Advokatkontor og opplyste om følgende: 

«Det kom som et sjokk etter å ha overtatt leiligheten 08.01 2021, kl. 14.30 med stor glede, for så å komme opp ca. kl. 18.30 å finner skjeggekre, forferdelig nedtur»

Har du krav på prisavslag, erstatning eller heve boligkjøpet, etter oppdagelse av Skjeggkre?

Avslag på dekning fra Help forsikring var begrunnet slik: 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Tilsvarende avslag fra Help forsikring fikk boligkjøper som overtok boligen 2. september 2019. Dagen etter, 3. september 2019 varslet boligkjøper Help forsikring om skjeggkre. 

Help forsikring avslår saken med følgende begrunnelse: 

«Ut fra de opplysningene som foreligger i saken pr. nå er det slik vi ser det:

 ikke sannsynlig å nå frem med at skjeggkreforekomsten tilsier at boligen er i vesentlig dårligere stand jf. avhl. § 3-9, 

eller at kjøper vil kunne nå frem med at det: 1) foreligger «klare, bevismessige holdepunkter» for at selger kjente til at det var skjeggkre i boligen og 2) at et verdiminus kan anses «godtgjort»

Help forsikring uttalte videre dette om bekjempelse: 

«I vår sak er det ingenting pr. nå som tilsier noe annet enn at det vil være et «normalt» resultat etter bekjempelse, dvs. at det fortsatt kan finnes en «liten, utarmet bestand», men at problemet i praksis ikke vil være merkbart. Det er det «vanlige» resultatet med dagens metode.»

Basert på flere dommer i tingrett og lagmannsrett hvor Help forsikring har tapt saker er det er ingen tvil om at boligkjøper forsikringen Help forsikring – og boligselger forsikringen Protector Forsikring og Claims Link er helt enige: 

Terskelen  som  må  legges  til  grunn  er  et  «akseptabelt  nivå»  av  skjeggkre  etter  sanering.

Problemet er bare at dersom boligselger er ærlig og opplyser om at det er et «akseptabelt nivå» av skjeggkre i boligen, etter flere runder med giftig åte, er det ikke mange potensielle kjøpere igjen. 

Så derfor velger boligselgere å ikke opplyse om skjeggkre problem i boligen, og kommer ofte unna med det. 

Finansklagenemda – FinKN – gir prisavslag for skjeggkre 

Vær klar over at Finansklagenemda – FinKN – har gitt boligkjøper medhold i stort sett alle skjeggkre sakene hvor vi har klaget inn avslaget fra Help forsikring

Finansklagenemda gir fortsatt boligkjøper medhold i krav om prisavslag hvor skjeggkre er oppdaget kort tid etter overtagelsen basert på at selger kjente til skjeggkre problemet i boligen.

Siste avgjørelse i en av våre saker ble avsagt 15. februar 2021 – FinKN-2021-142.

Tingrett – Lagmannsrett – Høyesterett – skjeggkre

I tillegg ble det gitt prisavslag i dommen fra Frostating lagmannsrett som skal opp i Høyesterett mars 2021. Både tingrett og lagmannsrett konkludert med det samme. 

Hvordan utfallet blir i Høyesterett er enda ikke klart, men å «forskuttere» et tap for boligkjøper slik Help forsikring gjør er svært spesielt. Det er fortsatt ingen som gir garanti for bekjempelse 100 %. 

Krav i denne type saker er klart «prosedable» og kan gjøres gjeldende etter kjøpekontrakt, avhl. § 3-7, § 3-8 og § 3-9, 2. ledd. 

Skadedyr kan utgjøre en mangel etter avhendingsloven og gi grunnlag for et krav om prisavslag eller heving av kjøpet. Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du har oppdaget skjeggkre eller andre skadedyr. Vi tilbyr gratis saksvurdering.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.