Meny
mail E-post

Skadedyr ga 2 millioner i prisavslag

5. mars 2019

I denne saken bistod senioradvokat Tine Beate Eriksen boligkjøperne. Boligkjøperne fikk 2 millioner kroner på grunn av 7000 skjeggkre. Oslo Advokatkontor AS bistår ofte boligkjøpere i tvister med Protector Forsikring ASA etter kjøp av boliger som er angrepet av skadedyr. 

Protector Forsikring ASA nekter å akseptere dommer om skjeggkre

Dessverre møter boligkjøpere ofte Protector Forsikring etter å ha kjøpt en bolig full av skjeggkre. Protector Forsikring hevder at denne type skadedyr er helt normalt og ikke gir grunnlag for prisavslag. Domstolen konkluderer gang på gang at boligkjøper har krav på prisavslag. I tillegg konkluderer domstolene med at det ikke er normalt å «glemme» å opplyse om skjeggkre når man selger en bolig.

Vårt kontor stiller følgende spørsmål: Hvor mange boligkjøpere må gå igjennom en lang rettssak for å få et prisavslag av Protector Forsikring?

Boligkjøper fikk 2 millioner kroner i prisavslag av Oslo tingrett

Nylig bistod Oslo Advokatkontor AS v/senioradvokat Tine Beate Eriksen boligkjøpere i en skjeggkresak mot Protector Forsikring ASA og selgerne. Kjøperne av boligen avdekket et massivt angrep av skadedyret i boligen kort tid etter overtakelsen. Skadedyrsfirma påviste over 7000 individer av skjeggkre i drømmehuset de nettopp hadde kjøpt. Sjokket var stort og dessverre ble dette starten på et langvarig mareritt. Protector Forsikring og selgerne nektet nemlig for ethvert ansvar i saken, og til tross for at tingretten nylig dømte dem begge til å betale totalt nesten 2 millioner kroner i prisavslag og erstatning, så har ikke kjøperne fått noen avslutning på saken. 

For få dager siden ble dommen anket av Protector Forsikring ASA og selgerne. Igjen påstår man at skjeggkre har blitt så vanlig i de norske hjem at selger ikke trenger å opplyse om problemet. Anken innebærer at våre klienter hittil ikke har mottatt én eneste krone fra Protector Forsikring ASA eller selgerne. I tillegg blir kjøperne tvunget til å fortsette kampen i lagmannsretten.

Denne saken er hyppig omtalt i media:

Protector Forsikring hevder at 7000 skadedyr (skjeggkre) i en bolig er helt normalt

Det er vanskelig å ta boligselgerforsikringsselskapene seriøst når de desperat forsøker å bagatellisere et skadedyr som det ikke er mulig å bli kvitt. Eksempelvis fører Protector Forsikring ASA vitner fra eiendomsbransjen (selvsagt en aktør som har til hensikt å ivareta interessene til meglerbransjen, selgerne og boligselgerforsikringsselskapene) som sammenlikner et stort skjeggkreangrep med sukkermaur og en flue i vinduskarmen.

Dette vitner om total mangel på kunnskap om skjeggkre og hvordan disse skadedyrene faktisk opptrer og oppleves i det som egentlig skal være et godt og trygt bosted for en eier. Det er dermed både provoserende og også umulig å ta boligselgerforsikringsselskapene seriøst i sakene som omhandler skjeggkre. 

Boligselgerforsikringsselskapene er store aktører i bransjen og håndterer stort sett alle saker om skjeggkre. De har dermed over tid hatt mulighet til å skaffe seg mye erfaring og oversikt over skjeggkreproblematikken. Som kjøper i tvist med disse selskapene er det dermed svært viktig å få bistand fra advokater som er spesialister innen fast eiendom. Oslo Advokatkontor AS har oppnådd svært mange gode resultater for boligkjøpere nettopp grunnet slik ekspertise.

Relevante artikler om skadedyr av Oslo Advokatkontor AS:

Dersom du ønsker å diskutere boligforsikringsselskapenes praksis eller har spørsmål om rettighetene til en boligkjøper, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.