Advokat Geir Nærø - befaring leilighet med angrep pelsbiller og skleggkre

Pelsbiller (sorte og brune) gav boligkjøper kr 540 000 i prisavslag

Pelsbiller  i leilighet medførte prisavslag i en ny dom fra tingretten. Oslo tingrett gav boligkjøper fullt medhold i krav om prisavslag etter kjøp av bolig. Boligen var sterkt …

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen
Advokat Geir Nærø - befaring leilighet med angrep pelsbiller
Advokat Geir Nærø – befaring leilighet med angrep brune pelsbiller under rettsak i Oslo tingrett

Pelsbiller  i leilighet medførte prisavslag i en ny dom fra tingretten. Oslo tingrett gav boligkjøper fullt medhold i krav om prisavslag etter kjøp av bolig. Boligen var sterkt angrepet av brune og sorte pelsbiller og dette ble ikke opplyst ved salg av leiligheten. Advokat Geir Nærø representerte boligkjøperen og anførte at angrepet av brune pelsbiller utgjorde et vesentlig avvik fra kjøpesummen og det som ble opplyst ved kjøpet av leiligheten.

AmTrust International Underwriters Ltd v/Norwegian Claims Link AS avviste kjøpers krav

Selger og selgers eierskifteforsikringsselskap (AmTrust International Underwriters Ltd v/Norwegian Claims Link AS) var ikke enig at dette var en rettslig mangel. Boligkjøper engasjerte derfor advokat Geir Nærø fra Oslo Advokatkontor AS som sin advokat. I og med at selger og eierskifteforsikringsselskapet ikke kunne se at de hadde noe ansvar i saken, ble det tatt ut stevning ved Oslo tingrett. At NCL AS påstår at dette ikke er noe problem og ikke anses som en rettslig mangel, er ikke noe nytt. Men etter at Oslo Advokatkontor AS har fått en rekke dommer som sier det motsatte, er det større mulighet for å løse sakene ved forlik.

Oslo Advokatkontor AS ved advokat Geir Nærø engasjerte Oslo Skadedyrkontroll AS ved autorisert skadedyrbekjemper Trond Dyrli som faglig vitne. Han utarbeidet skaderapport og møtte opp som fagkyndig vitne i saken. Oslo Advokatkontor AS har lang erfaring med rettssaker med skadedyr i domstolsapparatet og gir gratis saksvurdering.

Oslo tingrett kom til at pelsbiller er en rettslig mangel som gir prisavslag

Oslo tingrett avsa dom og gav boligkjøper fullt medhold at massivt angrep av brune pelsbiller i en leilighet på Oslo er en rettslig mangel etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Det var så mye brune pelsbiller i leiligheten at tingrettsdommer og advokat Nærø valgte å ha på overtrekksdrakt for å ikke risikere å ta med seg brune pelsbiller fra leiligheten.

Klikk her for å lese hele dommen fra Oslo tingrett 

For nærmere info ta kontakt med:

Geir Nærø
Advokat/partner
E-post: geir@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 46 444 666

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen