NRK intervju av advokat Halvorsen om "Effektiv bekjempelse maur". Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

NRK intervju med advokat Halvorsen om «Effektiv bekjempelse maur»

I forbindelse med utgivelse av boken «Effektiv bekjempelse av maur» (4. utgave), ble to av forfatterne intervjuet NRK P1 i Vestfoldsendinga. Boken er skrevet av hovedforfatter Kenneth Ervik fra Tønsberg Skadedyrkontroll AS , samt medforfatterne Otto Robsahm (også kjent som sinnasnekkeren) og Glenn Ulrik Halvorsen.

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen

I forbindelse med utgivelse av boken «Effektiv bekjempelse av maur» (4. utgave), ble to av forfatterne intervjuet NRK P1 i Vestfoldsendinga om maur og tvister på grunn av maur. Boken er skrevet av hovedforfatter Kenneth Ervik fra Tønsberg Skadedyrkontroll AS , samt medforfatterne Otto Robsahm (også kjent som sinnasnekkeren) og Glenn Ulrik Halvorsen.

I intervjuet snakker takstmann og skadedyrbekjemper Kenneth Ervik om hvordan man kan bekjempe angrep av maur inne i bolighus. Han opplyser om at stokkmaur ofte kan ta tilhold i polystyren under betongsålen og skape et problem med maur.

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen uttaler seg om boligtvister hvor boligkjøper fremmer krav om prisavslag mot selger og selgers eierskifteforsikrings som følge av maurproblemer. Advokat Halvorsen uttaler at slike boligtvister ofte medfører reparasjonskostnader på flere hundre tusen og opp mot en million kroner.

Oslo Advokatkontor AS har hatt en rekke saker på grunn av maur som etablerer seg i bolig.

Oslo Advokatkontor AS har hatt flere saker for domstolen hvor maur i bolig har gitt reparasjonskostnader opp mot en million. I de sakene hvor de fagkyndige vitnene er usikre på hvordan for eksempel stokkmaur inne i en bolig skal bekjempes, har vi hatt flere saker hvor boligkjøper har fått prisavslag på opp til 1 million kroner som følge av den verdireduksjon boligen får av stokkmaur.

Eierskifteforsikringsselskapene (Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS) engasjerer sine faste fagkyndige som alltid konkluderer med at problemet med maur kan løses med å sprøyte gift over en lengre periode inne i boligen. At dette er i strid med forskrift om skadedyrbekjempelse og ikke forsvarlig hvor kjøper bruker bolig til varig opphold, er ikke noe de fagkyndige som selskapene bruker bryr seg om.

På vegne av boligkjøpere i tvist med selger og selgers eierskifteforsikringsselskap blir selvsagt bruk av gift som brukes til bolig tilbakevist.

NRK intervju advokat Halvorsen om "Effektiv bekjempelse maur"
NRK intervju med advokat Glenn Ulrik Halvorsen i forbindelse med utgivelse av boken «Effektiv bekjempelse av maur»

Dersom du har spørsmål eller ønsker en gratis vurdering av din sak, kan du fylle ut vårt skjema.

Eller for nærmere info:

Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat/partner
E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 951 60 000

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen