Meny
mail E-post

Nabovarsel: Alt du trenger å vite

27. desember 2021

Ved søknadspliktig byggeplaner på eiendom skal naboer informeres gjennom nabovarsel på byggesak. Om du har mottatt nabovarsel har du dine rettigheter til å komme med merknader på naboens byggplaner. Her kan du lære alt du trenger å vite om nabovarsel, både som avsender og mottaker av varselet. 

Hva er nabovarsel?

Nabovarsel er et dokument som sendes ut til pårørende naboer ved planer om søknadspliktig bygging på eiendom. Dette dokumentet kan fylles ut og sendes ut til naboer digitalt. 

Nabovarsel sendes ut for at alle som påvirkes av byggeprosessen skal få mulighet til å vurdere om deres interesser blir ivaretatt i forbindelse med utbyggingen. Ved byggesøknad til kommunen skal bevis på utsendt nabovarsel legges ved. 

Når skal det varsles?  

Nabovarsel i Norge må sendes før man sender søknad om byggesak til kommunen. Naboene skal varsles i rimelig tid før prosjektet starter og det blir gitt en to ukers frist for naboer og gjenboere til å sende eventuelle merknader til kommunen. Dette står skrevet i plan- og bygningsloven. 

Man er pliktig til å sende nabovarsel ved søknadspliktige byggetiltak. Man må også varsle naboer ved planting, graving bygging eller annen form for tiltak som kan føre til skade eller ulempe for naboene og deres tomt. Om arbeidet derimot ikke påvirker naboene i stor grad, er det ikke plikt om å sende ut varsel. 

Hvem skal ha nabovarsel?

Som hovedregel skal alle som blir berørt av saken få nabovarsel. Det inkluderer følgende: 

 • Nærmeste nabo 
 • Gjenboere 
 • De med felles grense til eiendommen 
 • De som grenser til eiendommen på ett punkt 
 • Eiendommer med tilknytning til tomten ved f.eks vei, innkjørsel eller friområde 

Hva skal nabovarsel inneholde?

Det er ingen fast regel på oppsett av nabovarsel, men det finnes krav på hva varselet skal inneholde: 

 • Tydelig informasjon om hva som skal gjøres på eiendommen 
 • Informasjon om hvordan saken vil påvirke naboene 
 • Situasjonskart med illustrasjon/ tegninger over det som skal bygges
 • Opplysninger om eventuelt søknad om dispensasjon fra regelverket 
 • Annen dokumentasjon som hjelper naboene å forstå hva planen er 

Hvordan varsle nabo

 1. Utarbeid et skriftlig nabovarsel. 
 2. Få oversikt og lag en liste over hvilke naboer som må varsles 
 3. Send ut varselet – dette kan entes gjøre digitalt, f.eks via Altinn, eller på papir via post eller ved å gå dør til dør. 
 4. Husk å få kvittering på at nabovarsel er mottatt. Dette gjøres enten ved at naboen signerer kvitteringsskjema fysisk, med kvitteringsskjema fra posten, eller manuelt svar fra nabo på e-post. 
 5. Vent 14 dager – dette er tiden naboene har krav på for å komme med eventuelle merknader til byggeplanen.  

Nabovarselet er gyldig i ett år etter det er sendt ut. 

Har du mottatt nabovarsel? Slik svarer du på nabovarsel

Dette er hva du må gjøre om du har mottatt nabovarsel. 

1. Bekreft at varselet er mottatt

Det første du må tenke på er hvordan du har mottatt varselet. Om det har kommet digitalt via Altinn slipper du å bekrefte mottakelse ettersom dette gjøres automatisk. Om du derimot har fått varsel på døra eller via e-post eller melding, må du gi skriftlig bekreftelse på at det er mottatt. 

2. Kom med merknader eller kommentarer

Om du har spørsmål til byggeprosjektet må du kontakte nabo for å få avklart dette. 

Du har to uker på deg til å uttale deg om saken og komme med merkander etter at du har mottatt varselet. Hvis planene påvirker deg negativt kan du sende inn merknader i saken. I denne situasjonen er du nødt til å beskrive hvordan du mener prosjektet vil påvirke deg som nabo. Her har du også mulighet til å komme med innspill til endring i byggeplanene. 

Klage på nabovarsel

I de fleste situasjoner vil klage på nabovarsel være preget av forhold av privatrettslig karakter, men i utgangspunktet skal vurdere om byggeplanen følger loven. Når det kommer til privatrettslige interesser må nabo i utgangspunktet gå gjennom domstolen for å stanse tiltaket om det ikke bryter med loven. Derfor bør merknader ta utgangspunkt i tiltak som er i stridmed plan- og bygningsloven eller gjedende reguleringsplaner. 

Uenigheter rundt nabovarsel

Klage på nabovarsel og uenigheter mellom naboer i forbindelse med byggesak og nabovarsel kan fort ende i nabotvister, nabokrangel eller nabokonflikt. I situasjoner som dette kan advokathjelp være nyttig. Kontakt oss for en gratis saksvurdering. 

Om du ønsker å kontakte oss kan du: 

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.