Meny
mail E-post

Blomstrende busker og trær gir både glede og bekymring, nabokrangel og -tvister

employee image

Skrevet av

Partner Geir Nærø

3. mai 2023

Nabokrangel eller konflikter mellom naboer om blant annet vegetasjon og grensemerking er et voksende problem. Og uenighet om hekker, busker og trær topper statistikken over nabokrangler i Norge.

Nabokrangel: Regler om hekker, busker og trær etter naboloven

Når naboens tre, greiner og røtter krysser nabogrensen og er til skade eller ulempe, har man rett til å skjære av det som er på egen eiendom, jf. naboloven § 12. Trehøyde reguleres av naboloven §§ 2 og 3.

Vilkårene for beskjæring og fjerning av trær etter naboloven § 3:

Er det ikke mye om å gjøre for treeier eller naturmangfoldet (sjeldne trær får lettere stå), og det er til skade eller særlig ulempe, vil et tre som er nærmere nabogrensen enn en tredel av trehøyden, måtte beskjæres eller fjernes.

Trær, busker og hekker kan også forlanges beskåret eller fjernet etter naboloven § 2:

Denne er en mer skjønnsmessig regel, og vurderingstemaet er om treet, busken eller hekken er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboeiendommen.

Illustrasjonsbilde: Villa med hvit gjerde, med hekk foran
Foto: Glenn Ulrik Halvorsen, advokat. Illustrasjonsbilde: Villa med hvitt gjerde, med hekk. Vegetasjon gir ofte grobunn for et økende antall nabotvister, relatert til vegetasjon og grensemerking.

Faglig dyktig, trygg, ærlig og hyggelig. De beste av de beste.
Kan ikke gjøre annet enn å anbefale Geir Nærø og Torstein Bø til andre med boligtvist eller nabotvist.

kundereferanse

Sentrale lover og regler i naboforhold

De sentrale lover som omhandler naborettslige forhold er

  • Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven)
  • Nabogjerdeloven
  • Borettslagsloven
  • Eierseksjonsloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Tvangsfullbyrdelsesloven

I tillegg kan det eksistere vedtekter og ordensregler for det enkelte bomiljøet samt politivedtekter for den enkelte kommunen.

Du kan lese om grannelova på Lovdata.no.

Har du en pågående nabokrangel/nabotvist?

Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem for løse en nabotvist eller nabokrangel, anbefaler vi å lese og gjøre deg kjent med reglene i naboloven ved å lese mer om nabokrangler på vår tjenesteside, eller kontakte oss direkte.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener konflikten din utgjør et vesentlig ulempe eller hvis du ønsker gratis saksvurdering av din nabokonflikt.

Ved konkrete spørsmål om en sak eller en gratis saksvurdering, tak kontakt med advokat/partner Geir Nærø på e-post geir@oslo-advokatkontor.no.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.