Meny
mail E-post

Nabokonflikt: De fem vanligste årsakene

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

9. mai 2023

Naboforhold kan være en kilde til glede og samarbeid. Dessverre kan de også være en kilde til nabokonflikt og mistrivsel.

De fem vanligste nabokonfliktene i naboforhold er:

  1. Støy
  2. Parkering
  3. Dyrehold
  4. Eiendomsgrenser
  5. Vedlikehold

Nabokonfliktene

Støy

Støy er et av de vanligste klagepunktene i naboforhold. Det kan være alt fra høy musikk og bjeffende hunder til høye motorlyder. Hvis naboene ikke klarer å løse problemet seg imellom, må det løses på andre måter. Av og til kan det løses ved å ta i bruk støyreduserende tiltak som isolering av vegger eller installasjon av støyreduserende vinduer. Noen ganger er støyproblemene et spørsmål for politiet. Andre ganger kan kommunen hjelpe. Den beste måten vil imidlertid ofte være å få hjelp av en god advokat.

Parkering

Parkering er en annen vanlig kilde til nabokonflikter. Hvis en nabo parkerer på en annen nabos eiendom, eller blokkerer en vei eller innkjørsel, kan dette føre til at naboforholdet blir anstrengt. Det kan være lurt å lage en avtale med naboene om parkering. En dyktig advokat vil kunne lage en avtale som tåler tidens tann. I noen tilfeller kan også kommunen hjelpe til med å finne en løsning på parkeringsproblemene.

Illustrasjonsbilde av garasje for å illustrere nabokonflikter rundt parkering.
Parkering skaper nabokonflikter. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Dyrehold

Dyrehold kan også være en kilde til nabokonflikt. Hvis en nabo har et dyr som bjeffer eller lager mye støy, kan dette være en plage for de andre naboene. Dyrene kan også lage skade på naboens eiendom. Et viktig første skritt, vil være å sørge for at dyrene holdes under kontroll. Ofte kan det være lurt å lage en avtale med naboene om de problemene dyrene medfører – husk at en avtale inngått gjennom advokat vil være en måte å sikre at dere har tenkt på alt.

Dyr gjør at naboer kan bli irritert. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser er en annen kilde til nabokonflikt. Hvis naboene er uenige om hvor grensene mellom eiendommene går, kan dette føre til at naboforholdet blir anstrengt. Spørsmål knyttet til nabogrenser kan være vanskelige. Det kan derfor være lurt å få hjelp fra en advokat til å sørge for at det blir laget klare avtaler mellom naboene. Advokaten kjenner også de ulike skrittene som kan tas for eksempelvis å få klarlagt hvor en usikker grense går.

Misforståelser og dårlig kunnskap om hvor den eksakte grensen går, er en noe som ofte skaper nabokonflikter. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Vedlikehold

Vedlikehold er også en kilde til nabokonflikt i naboforhold. Hvis en nabo ikke vedlikeholder eiendommen sin ordentlig, kan dette føre til at det blir en økende risiko for skade eller ulemper for de andre naboene. Det kan være lurt å lage en avtale om vedlikehold med naboene, og å sørge for at alle holder eiendommene sine i god stand.

tt bygg med stillas til venstre og et moderne bygg til høyre
Vedlikehold av fellesareal i et sameie kan skape konflikter innad i et sameie, men også uenighet om hvor grensen på vedlikehold av innvendig i leiligheten kan skape konflikter. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Konflikt i naboforhold

Konflikt i naboforhold kan være vanskelige å håndtere, men det er viktig å huske at det er mulig å finne en løsning på problemet.

Tips for å håndtere konflikter i naboforhold

Det er viktig å kommunisere tydelig og åpent med naboene, og å være villig til å kompromisse.

I tillegg kan det være lurt å lage en plan for hvordan man vil håndtere konflikter før de oppstår. En god start er å bygge et vennlig og respektfullt forhold med naboene, og å være åpen for å lytte til deres synspunkter og bekymringer.

Når det oppstår en konflikt, kan det være lurt å prøve å løse problemet seg imellom før man tar det videre. Det kan være nyttig å møtes ansikt til ansikt og diskutere problemet i en åpen og ærlig samtale. Det er viktig å være respektfull og lytte til den andres synspunkter, og å prøve å finne en løsning som fungerer for begge parter.

Illustrasjonsbilde av en hund som fanger en ball med munnen. Relevant iht. nabokonflikter, spesielt støy fra dyr.
God kommunikasjon med naboen anbefales alltid, men kan være vanskelig… Foto for å illustrere at dyrehold, spesielt hunder, kan være grobunn for nabokonflikter. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Hvis det ikke er mulig å løse konflikten seg imellom, kan det være nødvendig å ta saken videre til lokale myndigheter. Dette kan innebære å kontakte kommunen, politiet eller en advokat.

Konflikter i naboforhold kan være frustrerende og utfordrende, men det er mulig å finne en løsning på problemet. Det er viktig å være åpen for kommunikasjon og kompromiss, og å ta ansvar for å finne en løsning som fungerer for alle parter. Ved å jobbe sammen kan naboer skape en positiv og samarbeidsvillig nabokultur som kan vare i mange år fremover.

Oslo Advokatkontor har noen av landets fremste advokater på nabokonflikter, og har fått løst opp i mange konfliktfylte naboforhold. Kontakt oss i dag for en gratis vurdering av hvilke rettigheter og plikter du har overfor naboen.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.