Meny
mail E-post

Mens alle boligkjøpere som har overtatt et skjeggkre problem venter på Høyesteretts sin dom….

Mens vi venter på Høyesterett sin avklaring om skjeggkre

employee image

Skrevet av

Partner og advokat Geir Nærø

4. mars 2021

Slik boligkjøpers rettssikkerhet fungerer i dag – basert på rettspraksis skapt av boligkjøperforsikringen Help forsikring og boligselgerforsikringen Protector forsikring – kan selger av en bolig med skjeggkre nå kvitte seg med hele problemet uten å bli ansvarlig for alle kostnader og verdireduksjon.  

Høyesterett skal nå prøve dommen fra Frostating lagmannsrett som gav boligkjøper prisavslag på grunn av skjeggkre

Les vår artikkel om dommen fra Frostating lagmannsrett, les her

Konsekvensen av en dom fra Høyesterett som gir boligselger medhold i at skjeggkre ikke utgjør en mangel vil bli svært tung å bære for alle boligkjøpere fremover. 

Det vil samtidig være en klar aksept for at boligselgere fritt frem kan tilbakeholde opplysninger om skjeggkre (lyve) og underbygger at det er noe som heter «akseptabelt» nivå av skjeggkre i en bolig. Til tross for at ingen kan gi 100 % garanti for å bekjempe skjeggkre. 

Det vil kun være et tidsspørsmål før andre skadedyr typer, som mus – rotter – veggdyr – pelsbiller – kakerlakker – blir anført som «akseptable» også. 

Det er ingen andre «mangler» ved en bolig som anses som «akseptable». Verken lekkasje fra taket, drenering som svikter, elektrisk anlegg som er montert av selger selg / amatører eller stokkmaur angrep kan anses som «akseptabel» dersom det ikke utbedres 100 %. 

Vi i Oslo Advokatkontor AS forventer at Høyesterett stadfester dommen fra Frostating lagmannsrett som klart gav boligkjøper prisavslag på grunn av skjeggkre.

Ingen gir garanti for 100 % bekjempelse av skjeggkre

Per i dag vil ingen skadedyrfirma gi garanti for bekjempelse av skjeggkre. FHI viser til at man kan redusere skjeggkre bestand, men heller ikke her gis det noen garanti. 

Dersom boligselger er ærlig og opplyser at det er et «akseptabelt nivå» av skjeggkre i boligen, etter flere runder med giftig åte, er det ikke mange potensielle kjøpere igjen. 

Problemet for boligkjøper nå er at en boligselger kan unnlate å opplyse om skjeggkre, og komme unna med det. 

Skjeggkre er en psykisk belastning, selv når sanering fjerner mye av skjeggkre midlertidig. Ingen gir garanti for at de ikke kommer tilbake. Frostating lagmannsrett gav prisavslag både på grunn av den psykiske belastningen og fordi ingen kan gi garanti ved saneringstiltak.

Finansklagenemnda gir prisavslag for skjeggkre

Finansklagenemnda – FinKN – gir fortsatt boligkjøper medhold i krav om prisavslag hvor skjeggkre er oppdaget kort tid etter overtakelsen basert på at selger kjente til skjeggkre problemet i boligen. 

Siste avgjørelse i en av våre saker ble avsagt 15. februar 2021 – FinKN-2021-142. 

Selv om det rettslige grunnlaget som FinKN bygger avgjørelsen sin på – avhendingsloven § 3-7 om mangelfulle opplysninger fra selger og avhendingsloven § 4-12, 1. ledd om forholdsmessig prisavslag får boligkjøper kun et mindre prisavslag. Det er fordi både FinKN og domstolene er usikre på hvor man skal legge nivået på prisavslaget. 

Det som er typisk i skjeggkre saker som føres i FinKN er at avgjørelsene avsies med dissens: 

Prisavslaget størrelse utmålt av Finansklagenemnda:

FinKN leder og de to forsikringsselskaps representantene (flertallet) mente at kr. 100 000,- var et passende prisavslag. De to forbruker representantene (mindretallet) mente at kr. 350 000,- var riktig prisavslag.  

***

Som praktiserende eiendomsadvokater i mer enn 20 år ser vi i Oslo Advokatkontor AS at boligkjøperne sin rettsikkerhet har blitt betydelig dårligere som følge av inntreden av boligkjøperforsikringen som Help forsikring med flere tilbyr.   

Ønsker du en saksvurdering etter kjøp av bolig med skjeggkre, ta kontakt.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.