Meny
mail E-post

Kjøpers rettigheter når selger ikke kan bevise at arbeid på bad er utført av fagfolk

Ofte skriver boligselger at arbeidet er utført av fagfolk uten å oppgi konkret navn. Spørsmålet er hva slags rettigheter boligkjøper har dersom det senere viser seg at badet må utbedres grunnet byggefeil ved badet?

employee image

Skrevet av

Senioradvokat Tine Beate Eriksen

11. juni 2021

Selger fyller som regel ut et egenerklæringsskjema når en bolig selges “som den er”.  Dette skjemaet anses som en del av salgsdokumentene som boligkjøper mottar og gjør seg kjent med før kjøp. 

Ett av spørsmålene som selger skal svare på i egenerklæringen er om det er utført arbeider på badet, og om dette arbeidet i så tilfelle er utført av faglærte. 

Har du oppdaget feil eller mangler i din bolig? Kontakt oss.

Boligtvister oppstår ofte når selger har renovert badet med folk uten fagkompetanse. Da blir det ofte utettheter med membran og ofte ulovlig oppført elektrisk anlegg. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Ofte skriver boligselger at arbeidet er utført av fagfolk uten å oppgi konkret navn. Spørsmålet er hva slags rettigheter boligkjøper har dersom det senere viser seg at badet må utbedres grunnet byggefeil ved badet?

Som regel blir man avvist av boligselger og boligselgerforsikringsselskapene, og i avslaget blir det ofte argumentert med at jobben er gjort av fagfolk og at selger var ukjent med de påviste byggefeilene. 

Vi bistår jevnlig boligkjøpere som får krav avvist med denne begrunnelsen. I en slik situasjon er det viktig å være klar over at selger må fremlegge dokumentasjon som tilsier at salgsopplysningen faktisk stemmer. Dersom selger ikke kan fremlegge denne typen dokumentasjon i forbindelse med reklamasjonssaken, så viser avgjørelser fra domstolene at boligkjøpere vinner frem med anførsel om at selger har gitt uriktige og misvisende informasjon om det aktuelle arbeidet.

Domstolen bestemmer at selger plikter å sjekke kompetansen til fagfolk man bruker

Selger plikter å sjekke de fagfolk man benytter til å pusse opp eller renovere bad. Når man benytter ikke fagfolk (ofte svart arbeid i tillegg) er det sannsynlig med feil i membran som skal holde badet tett. I tillegg er varmekabler og annet el-anlegg ulovlig satt opp. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Det er også verdt å merke seg at domstolene oppstiller en plikt for selger til å undersøke om utførende håndverkere har tilstrekkelig faglig kompetanse til å utføre de aktuelle arbeider. Dersom selger ikke har foretatt denne typen undersøkelser i forkant av arbeidene, kan vedkommende heller ikke videreselge boligen med opplysninger om faglært arbeid på baderommet. 

Lagmannsretten mente selger var sterk å bebreide ved å ikke opplyse om badet var bygget av folk uten fagkompetanse

Oslo Advokatkontor AS bistod boligkjøpere i sak hvor nettopp dette ble et tema i lagmannsretten. Saken handlet om et bad hvor selger hadde informert om at dette var pusset opp av fagfolk. Etter overtakelse oppdaget boligkjøper bla. at flis løsnet fra underlaget og sprekker flere steder i flisene. 

Protector Forsikring ASA avviste ansvar og viste til at det var fagfolk som hadde utført arbeidet. Underveis i saken kom det imidlertid frem at selger hadde funnet håndverkerne via en lokal malerbutikk, og at han ikke hadde sjekket opp deres formelle kompetanse. Selger forklarte videre at håndverkerne stilte opp i arbeidsklær uten logo og krevde svart betaling. 

Lagmannsretten mente at selger var sterkt å bebreide for at han i en slik situasjon hadde krysset av ja på spørsmål om faglært arbeid. Retten uttalte også at opplysninger om utført arbeid på et baderom er svært sentral informasjon, og at det derfor er viktig at informasjonen som gis til interessenter faktisk  stemmer. 

Senioradvokat Tine Beate Eriksen bistod boligkjøper i lagmannsretten og kjøper fikk prisavslag på grunn av utett bad oppført med personer uten formell fagkompetanse. Senioradvokat Eriksen er ekspert på boligtvister som havner i domstolen. Foto Podie Film AS

Boligkjøper fikk dermed medhold i at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven og vant frem med krav om prisavslag/erstatning.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.