Meny
mail E-post

Ikke sitt på gjerdet og vent – Husk å reklamere i tide!

Dersom du avdekker feil og mangler etter at du har kjøpt en bolig, er det viktig å reklamere innen rimelig tid. Dersom du for eksempel har fått avslag fra boligselgerforsikringen fordi de mener at du har reklamert for sent, så er det også viktig å undersøke om selskapets standpunkt står seg. Vi hjelper deg med å vurdere om du fortsatt har ditt krav i behold.

Dersom du avdekker feil og mangler etter at du har kjøpt en bolig, er det viktig å reklamere innen rimelig tid. Dersom du for eksempel har fått avslag fra boligselgerforsikringen fordi de mener at du har reklamert for sent, så er det også viktig å undersøke om selskapets standpunkt står seg. Vi hjelper deg med å vurdere om du fortsatt har ditt krav i behold.

Ikke sitt på gjerdet og vent - husk å reklamere. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
Ikke sitt på gjerdet og vent – husk å reklamere i tide! Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Reklamasjonsreglene består i hovedsak av tre elementer:

  1. Reklamasjonsfristens utgangspunkt – Når starter fristen å løpe?
  2. Reklamasjonsfristens lengde – hvor lang tid har du på deg før du må reklamere?
  3. Reklamasjonens innhold – hva skal til for å avbryte fristen?

Når starter fristen å løpe?

Husk å reklamere innen rimelig tid. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Frist for å reklamere starter når man oppdager feil og man med rimelig sikkerhet kan skjønne at dette gir grunnlag for et prisavslag etter avhendingsloven. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Etter loven så løper fristen fra man “oppdaget eller burde oppdaget” avtalebruddet/mangelen. Først og fremst – dette er en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Der våre klienter har fått avslag fra boligselgerforsikringen fordi det hevdes at de har reklamert for sent, så ser vi ikke rent sjelden at selskapene argumenterer for at du som kjøper burde oppdaget mangelen på et langt tidligere tidspunkt enn hva de har belegg for å hevde.

Det er viktig å være klar over at fristen ikke nødvendigvis begynner å løpe med en gang man finner et avvik. Som kjøper har du også en viss tid til å faktisk vurdere hva dette avviket innebærer og om dette fremstår som et forhold som ikke er i samsvar med den avtalen du har signert på. 

Hvor lang tid har du på deg før du må reklamere?

Vi hører fra tid til annen fra klienter at de har reklamert i tide, fordi de tross alt er innenfor 5-årsfristen. MEN – innenfor denne fristen må du også reklamere “innen rimelig tid”.

Den absolutte fristen på 5 år er relativt enkel å forholde seg til. Denne gjelder i 5 år fra tidspunktet du overtok boligen.

Hvor raskt er “innen rimelig tid”? I følge Høyesterett må man reklamere innen 2-3 måneder fra man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Vurderingen er konkret i hvert enkelt tilfelle, men etter 3 måneder kan toget ha gått. Mao si heller ifra litt for tidlig enn litt for sent.

Lovens vokter i Norges Høyesterett sine lokaler. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Lovens vokter i Norges Høyesterett sine lokaler. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Hva skal til for å avbryte reklamasjonsfristen?

Det skal ikke mye til for å avbryte fristen. Det bør alltid reklameres skriftlig. Det er tilstrekkelig å sende en e-post eller brev der du informerer om at du har avdekket feil og mangler og at du derfor vil kreve prisavslag og erstatning. Dokumentasjon på kravet slik som årsak, omfang og kostnader kan du oversende senere.

Et viktig unntak

Dersom selger har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig handlet i strid med god tro, er det ingen frist som løper.

Kort fortalt – har selgeren din vært fullt klar over mangelen og unnlatt å opplyse deg om forholdet, så kan du fortsatt ha et mangelskrav i behold, selv om du i utgangspunktet har reklamert for sent. 

Oppsummert

Det er bedre å reklamere en gang for mye, enn å risikere å tape et rettmessig krav.

Ikke vent med å reklamere - da kan du tape et rettmessig prisavslag. Foto Glenn Ulrik Halvorsen
Ikke vent med å reklamere – da kan du tape et rettmessig prisavslag. Foto Glenn Ulrik Halvorsen

Jo før du reklamerer overfor selger, jo bedre er det. Selv om du ikke har full oversikt over mangelen og kostnadene med å utbedre, så kan dette komme senere. Det viktigste er at du ikke mister kravet ditt overfor selger og forsikringsselskapet. Vi bistår deg gjerne med å reklamere overfor rette vedkommende. Ta heller ikke avslaget fra boligselgerforsikringen for god fisk. Det er ikke sikkert du er for sent ute, selv om forsikringen skulle mene dette. 

Advokat Carl Christian Thon Nordengen i Oslo Advokatkontor AS - Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
Senioradvokat Carl Christian Thon Nordengen i Oslo Advokatkontor AS er ekspert på boligtvister. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Vi bistår deg også gjerne dersom du allerede har fått avslag fra boligselgerforsikringen, og du trenger hjelp til å vurdere om du har reklamert i tide. Ta kontakt.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.