Høyesterett styrker boligkjøpers rettsvern - Oslo Advokatkontor AS

Høyesterett styrker boligkjøpers rettigheter

Høyesterett har i en ny dom styrket boligkjøpers rettigheter sett i forhold til praksisen til eierskifteforsikringsselskapene (Protector Forsikring ASA, Norwegian Claims Link AS (AmTrust Europe Limited og Inter …

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen

Høyesterett har i en ny dom styrket boligkjøpers rettigheter sett i forhold til praksisen til eierskifteforsikringsselskapene (Protector Forsikring ASA, Norwegian Claims Link AS (AmTrust Europe Limited og Inter Hannover).

Dommen ble avsagt av Høyesterett den 31. mai 2017 (HR-2017-1073-A). Selgerne var representert av Protector Forsikring ASA og kjøper var representert av Help Forsikring AS.

Protector Forsikring ASA og NCL AS har i en årrekke avvist boligkjøpere på urettmessig grunnlag

Protector Forsikring AS og NCL AS har i en årrekke avvist boligkjøpere på urettmessig grunnlag. Dette har skjedd ved at de feilaktig har hevdet at det skal gjøres et standardfradrag (f eks når gamle konstruksjoner byttes ut med nye) før man vurderer om det foreligger en vesentlig mangel etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Høyesterett har tidligere kommet til at det det foreligger et vesentlig avvik beløpsmessig, dersom utbedringskostnadene utgjør 5-6 % av kjøpesummen.

Protector Forsikring ASA og NCL AS har urettmessig gjort fradrag for standardforbedring, før man vurderer avviket i prosent. Dette er i strid med avhendingsloven § 3-9 annet punktum og Høyesterett har endelig gitt klar beskjed om at praksisen til Protector Forsikring ASA og NCL AS er lovstridig.

Dette medfører at mange boligkjøpere har fått avvist sine krav om prisavslag på feil grunnlag, i og med at selskapene har urettmessig gjort fradrag for standardforbedringer, før man har vurdert det prosentvise avviket.

Alle boligkjøpere som i den senere tid ikke har fått utbetalt prisavslag fra selskapene med begrunnelse at det prosentvise avvike ikke er stort nok etter fradrag for standforbedringer, bes kontakte advokat for å gjenoppta saken sin.

Høyesterett sin begrunnelse

Utbedringskostnadene for et utett bad var kr 283 820 inkl mva. Help Forsikring AS var enig med Protector Forsikring ASA om at fradrag for standardforbedring skulle være 40 % (noe som er totalt feil og Help Forsikring AS skulle aldri akseptert dette.)

Oslo Advokatkontor AS tok dette opp med Help sin advokat før saken skulle opp i Høyesterett, så hvorfor Help Forsikring AS aksepterte dette er en gåte. Det er i hvert fall ikke riktig juss og klart i disfavør av boligkjøpere.

Høyesterett kom med følgende begrunnelse på at man ikke skal gjøre fradrag i vurderingen om det foreligger et vesentlig avvik fra kjøpesummen og det forventbare etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum:Skjermbilde 2017-06-13 kl. 11.36.19

 

 

 

 

 

 

 

Boligkjøpere bør også legge merke til at Protector Forsikring ASA ikke fikk medhold i at et bad som 12 år gammelt har gått ut på dato fordi det nevnes brukstid/levetidstabeller i salgsdokumentene. I tillegg ser vi at Høyesterett legger vekt på at badet er utett på grunn av en konstruksjonsfeil og ikke normal elde og slitasje.

Fradrag for standardforbedring – «misfortåelser»

Vi ser gang på gang at NCL AS og Protector (Help virker enig) at man hevder at det skal gjøres fradrag tilsvarende levetidstabeller. Dette er feil og hele rettssetningen om at det skal gjøres standardfradrag kommer fra den ulovfestede «berikelseslæren».

Dette betyr at det bare skal gjøres fradrag om reparasjonen sannsynliggjør at eiendommen totalt sett får en økt markedsverdi. Bevisbyrden ligger på Protector og NCL AS.

For mange boligkjøpere er det langt flere momenter som spiller inn på prisen, enn om f eks badet er 5 år gammelt eller 12 år gammelt. Dette er beliggenhet, planløsning med mer. I de fleste tilfeller vil ikke en reparasjon medføre en økt markedsverdi av eiendommen.

——

Dersom du har fått urettmessig avvist din sak rettet mot Protector Forsikring ASA og NCL AS, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS for gratis vurdering av din sak:

Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat/partner
E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 951 60 000

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen