Forbrukerrådet slaketer praksisen til Protector Forsikring ASA, Norwegian Claims Link AS og Help Forsikring AS. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Forbrukerrådet slakter NCL, Protector og Help

Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Klikk her for å lese rapporten. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende …

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen

Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Klikk her for å lese rapporten. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende part. Boligselger tar ingen økonomisk risiko ved salg av bolig.

En boligkjøper kommer urettmessig dårlig ut i en tvist på grunn av feil og mangler på boligen, ifølge rapporten fra Forbrukerrådet

Årsaken til dette er flere konstaterer Forbrukerrådet;

 • Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS misbruker levetidstabeller utarbeidet fra Sintef og Byggforsk (se vår artikkel om dette)
 • Både selger og megler ønsker ikke noen grundig boligsalgsrapport, da dette kan redusere salgssummen og både selger og megler ønsker høyest mulig salgssum
 • Boligprisene har hatt en enorm prisstigning de siste årene, noe som medfører at vilkåret om «vesentlig avvik fra kjøpesummen» i praksis gjør det vanskeligere for boligkjøpere å nå frem med sitt krav. Dette var ikke formålet med bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 og selger og eierskifteselskapene tjener på dette. Boligkjøper blir skadelidende..
 • Protector Forsikring og Norwegian Claims link AS sine takstmenn/sakkyndige konkluderer ofte med delutbedringer / lokale utbedringer som bransjegodkjente takstmenn ikke anbefaler
 • Boligkjøperforsikringen (HELP Forsikring AS) benytter veldig ofte samme takstmenn / sakkyndige som Protector Forsikring AS og Norwegian Claims Link AS. Dette medfører enighet med med eierskifteforsikringsselskapene sin takstmenn/sakkyndige, som gir lave estimerte utbedringskostnader. Help Forsikring AS kan da anbefale forlik, til stor ugunst for boligkjøpere. Det er sterkt kritikkverdig at Help Forsikring AS ofte benytter samme takstmenn/sakkyndige som Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS, da eierskifteselskapene ofte benytter takstmenn/sakkyndige som
  Advokat Glenn Ulrik Halvorsen - mobil 951 60 000
  Advokat Glenn Ulrik Halvorsen – mobil 951 60 000

  ikke er nøytrale og objektive.

 • Det er kritikkverdig at teknisk leder i
  – Help Forsikring ASA (Kristian Johansen),
  – Protector Forsikring ASA (Fred Herman) og
  – Norwegian Claims Link AS (Kjetil Reiersrud)
  kommer alle fra Bygg og Våtromstakst i Drammen. Dette firma har blitt benyttet i en årrekke av Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link som takstmenn og sakkyndige, uten å kan sies å være objektive og nøytrale. I tillegg har de vært forkjempere for lokale utbedringer som ikke sertifiserte takstmenn anbefaler.
 • Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen er sitert en rekke ganger sammen med andre sentrale aktører i dagens boligmarked.

For å lese hele rapporten, KLIKK HER

Dersom du ønsker å diskutere rapporten eller har spørsmål om rettighetene til en boligkjøper, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS:

Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat/partner
E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 951 60 000

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen