Meny
mail E-post

Satellittbilde gav boligkjøper 10 millioner kroner i erstatning

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

21. mai 2022

Boligkjøper kjøpte det man trodde var et nytt hus uten feil og mangler. Kort tid etter overtakelsen ble det oppdaget at kjeller hadde et stort problem med fukt, samt et ulovlig og brannfarlig elektrisk anlegg, ulovlig kjeller med mer. Kjøper fikk medhold i å heve kjøpet etter at et satellittbilde ble fremlagt under saken i Borgarting lagmannsrett. Hvordan gikk boligkjøper frem for å få erstatning?

Bakgrunnen for saken

Oslo Advokatkontor AS bistod boligkjøper. I Oslo tingrett fikk man medhold i heving og erstatning mot selger og Protector Forsikring ASA. Problemet var at tingretten konkluderte med at Protector Forsikring ASA bare var ansvarlig for kjøpesummen med 5,9 mill kroner, mens selger var ansvarlig for kjøpesummen med tillegg av erstatningen. Selger hadde flyttet utenlands og ikke mulig å få erstatning fra. Kjøper risikerte å bare få tilbake kjøpesummen (5,9 mill) og ikke erstatningen på ca 4 millioner kroner.

Les denne populære saken, der tvisten knyttet seg til en bolig som var fundamentert på myrgrunn. Hvor også forsikringsselskapet Protector Forsikring ASA var involvert.

Lagmannsretten tolket vilkåret til Protector annerledes enn tingrett

Etter tingretten byttet boligkjøper til advokat Glenn Ulrik Halvorsen fra Oslo Advokatkontor AS. Det ble sendt anke til Borgarting lagmannsrett. Årsaken var at det var veldig viktig å få Protector Forsikring ASA fullt ut ansvarlig i saken og ikke bare begrenset til kjøpesummen på 5,9 millioner kroner. Vilkårene til selgerforsikringen var som følger:

forsikringssum
Skjermbilde av vilkårene til Protector Forsikring ASA

Under sakens behandling i lagmannsretten aksepterte Protector Forsikring ASA at tingrettens dom var feil med hensyn til begrensning av selskapets ansvar til kjøpesummen på 5,9 millioner kroner. Tingretten hadde oversett relevant domspraksis som konkluderte med at vilkårene i selgerforsikringen måtte tolkes på annen måte. Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med advokat/partner Glenn Ulrik Halvorsen på e-post glenn@oslo-advokatkontor.no.

Satellittbilde ble avgjørende for resultatet i lagmannsretten

I lagmannsretten aksepterte etter hvert Protector Forsikring ASA at begrensning av ansvar til kjøpesummen, måtte tolkes til å omfatte erstatningsposter i tillegg til kjøpesummen.

Det nye huset hadde ulovlig elektrisk anlegg og som var i tillegg brannfarlig.

Det største problemet var at innredet kjeller hadde et stort fuktproblem. Det var derfor etablert et ulovlig konstruksjon i form av en drenspumpekum. Denne førte grunnvannet vekk fra kjeller og tilbake i kommunens avløpssystem. Dette er ulovlig og kommunen aksepterte ikke dette. Problemet var at ingen turte å slå av drenspumpen, da dette ville medføre at kjelleren ble full av vann.

Protector ved advokat Thomas Myran hevdet at kjeller ikke hadde noe problemer med grunnvann. De mente det bare var å slå av drenspumpen. Kjøpers krav på heving og erstatning ble avvist, da Protector mente at et lite prisavslag var tilstrekkelig.

Under sakens gang fikk advokat Glenn Ulrik Halvorsen lastet ned et satellittbilde fra byggeåret. Dette viste at utgravd kjeller var full av vann. Satellittbildet ble fremvist på storskjerm. Etter dette ba lagmannsretten om at partene tok en pause og oppfordret Protector sterkt til å akseptere fremsatt krav om heving med tillegg av en erstatning med 4 millioner kroner, totalt kr 10 millioner.

satelittbilde gav boligkjøper 10 millioner kroner i erstatning
Satellittbilde gav boligkjøper 10 millioner kroner i erstatning. Boligkjøper var representert av Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen i Borgarting lagmannsrett.

Boligkjøper valgte bort Help Forsikring AS

Kjøper hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help Forsikring AS. Etter en kort stund hvor de ble representert av forskjellige advokater hos Help, valgte boligkjøper å engasjere ekstern advokat. Da er Help Forsikring AS forpliktet til å betale store deler av kjøpers regning. Boligkjøper fikk erstatning. I tillegg hadde boligkjøper rettshjelpsdekning fra sin egen villaforsikring (noe alle har), som dekket resterende utgifter.

Derfor bør du droppe boligkjøperforsikring. Les hele saken.

Drenering av kjeller er viktig. Og endte i denne saken med at boligkjøper fikk erstatning.
Drenering har en minste levetid på 60 år dersom den er bygget korrekt. Endte i denne saken med at boligkjøper fikk erstatning. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen.

Spesialisert kompetanse er viktig

Oslo Advokatkontor AS er landsdekkende og bistår i eiendomssaker over hele landet. Alle advokatene er spesialister innen fast eiendom. I tillegg har spesialisert seg på rettssaker innen fast eiendom.

Har du oppdaget feil og mangler ved din eiendom, kan du ta kontakt for å få en gratis vurdering av din sak. Ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS ved å bruke vårt kontaktskjema.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Ved konkrete spørsmål om en sak eller en gratis saksvurdering, tak kontakt med advokat/partner Glenn Ulrik Halvorsen på e-post glenn@oslo-advoktkontor.no

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.