Meny
mail E-post

Qudos v/Crawford nektet boligkjøper bistand

28. februar 2017

Qudos v/Crawford & Company avviste boligkjøperne. Boligkjøperforsikringsselskapet mente de omfattende skadene og avvikene ikke var rettslige mangler etter avhendingsloven. Oslo Advokatkontor AS v/advokatfullmektig Vilde Solli tok saken til retten og boligkjøper fikk tilkjent 700 000 kr i prisavslag/erstatning, samt tilkjente sakskostnader.

Ved kjøp av ny bolig, tegnet våre klienter boligkjøperforsikring i Qudos Insurance Company AS. I følge forsikringsvilkårene skal forsikringen dekke ”nødvendige kostnader og bistand ved reklamasjon og eventuell rettslig tvist med selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap dersom (..) det anses sannsynlig at boligen hadde én eller flere mangler i henhold til kjøpekontrakt/eller avhendingsloven.” Boligkjøperforsikringsselskapet plikter å dekke kostnader til advokatutgifter, takseringskostnader, rettsgebyr og eventuelt idømte saksomkostninger.

Etter overtakelse av boligen oppdaget boligkjøper følgende skader og avvik:

  • Fukt- og råteskader og muggsopp i himling/gulv på soverom og stue.
  • Vanninnsig og fuktskader under stuegulv.
  • At store deler av det elektriske ledningsnettet var fra byggeår – selger hadde opplyst at hele ledningsnettet var nytt i 2015.
  • At utvendig panel kun var stedvis utskiftet – selger hadde opplyst at panelet var skiftet med unntak av en vegg.
  • At selger hadde gitt uriktige/misvisende opplysninger om bruksrett til bod.

Boligkjøper innhentet skaderapporter som konkluderte med omfattende utbedringskostnader. Skaderapportene ble sendt til Qudos v/Crawford & Company, med forespørsel om dekning av utgifter advokatbistand.

Qudos v/Crawford & Company nektet å hjelpe boligkjøperen

Qudos v/Crawford & Company mente derimot at boligkjøperne ikke hadde noen sak og at de ovennevnte forholdene ikke var å anse som feil og mangler etter avhendingslova. Selv etter omfattende korrespondanse og argumentasjon, nektet boligkjøperforsikringen å dekke utgifter til takstmann og advokat. Selskapet avslo dekning.

Etter vår faglige vurdering av saken var dette svært overraskende. Boligkjøper hadde avdekket omfattende fukt- og råteskader og helt åpenbare avvik fra salgsoppgaven. Samlede utbedringskostnader var på tidspunktet estimert til kr. 527 000. Vi ga derfor ikke opp kampen og etter to måneder besluttet omsider Qudos v/Crawford & Company å dekke boligkjøperens utgifter til ekstern advokat.

Saken ble reklamert til selgers eierskifteforsikring Am Trust Europe Limited v/Norwegian Cliams Link (NCL). Da man ikke kom til enighet, ble saken brakt inn for Oslo tingrett.

Boligkjøper vant i tingretten

Boligkjøperne fikk medhold i store deler av kravet mot selger. Selger og Am Trust ble dømt til å betale kr. 700 000 i prisavslag og erstatning, samt kr. 159 000 i sakskostnader.

Hadde boligkjøperne stolt på vurderingen til Qudos v/Crawford & Company hadde ikke saken blitt reklamert til NCL, hvilket ville fått store økonomiske konsekvenser. Boligkjøperforsikringen skal være kjøpers trygghet og støtte ved kjøp av bolig. Dessverre ser vi alt for mange eksempler på at boligkjøperforsikringselskapene avslår eller undervurderer saker, hvor det er gode muligheter for å vinne frem mot selger/selgers eierskifteforsikring.

Forbrukerrådet kritiserer boligkjøperforsikringen

Forbrukerrådet kritiserer boligkjøperforsikringen i denne artikkelen på TV2:  (Help forsikring legger vekk to av tre boligkjøpsklager. Forbrukerrådet mener det ligner bukken ved havresekken – og anbefaler i stedet en forsikring du trolig allerede har.)

Har du avdekket feil og avvik etter kjøp av bolig og ønsker en vurdering av spesialisert advokat, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS for en gratis saksvurdering. Dersom du har tegnet boligkjøperforsikring, har du rett til bytte til advokat av eget valg. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Boligkjøper ble representert av Oslo Advokatkontor AS ved ansvarlig partner/advokat Glenn Ulrik Halvorsen v/advokatfullmektig Vilde Solli.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.