Meny
mail E-post

Takstmenn fra Protector ikke trodd – Boligkjøper fikk erstatning og prisavslag

8. desember 2016

Protector sine takstmenn ble ikke trodd i Follo tingrett. Boligkjøperne fikk medhold i krav om prisavslag og erstatning mot selger og Protector Forsikring ASA.

Etter overtakelse oppdaget boligkjøper lekkasje fra boligens to terrasser. Ved nedbør lekket vann inn ved terrassene og ned i 1. etasje. Terrassene var lagt av selger, uten at selger hadde opplyst om sin manglende kompetanse.

Partene var enige om at vannlekkasje fra boligens to terrasser skyldes selgers mangelfulle arbeid. Men kjøpers takstmenn og selgers/Protectors takstmenn var svært uenige om hvor store utbedringer som var nødvendig og hva utbedringene ville koste.

Protectors takstmann hevdet at lokale utbedringer var tilstrekkelig

Protector Forsikring engasjerte BTE Consult v/Sondre Hansson og Per Konrad Østern (ansatt i Protector). Både Hansson og Østern mente at terrassene kunne utbedres med svært enkle grep og at det ikke var nødvendig å fjerne verken terrassedekke eller membranen. Også følgeskadene i underetasjen ble bagatellisert.

Protector sine sakkyndige mente alle skader kunne utbedres for kun kr. 84 000, et beløp langt under vesentlighetsterskelen på 3-6 %. Protector erkjente heller ikke at selger hadde gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om sitt arbeid eller kompetanse. Med andre ord mente Protector at det ikke forelå en rettslig mangel og at boligkjøperne ikke hadde krav på en krone.

Protector la ned påstand om frifinnelse.

Boligkjøpers anførte at faktiske kostnader måtte legges til grunn

Boligkjøper engasjerte Drogseth AS, et velrenommert entreprenørfirma med kompetanse innenfor blant annet taktekking og blikkenslager. Drogseth foretok grundige undersøkelser og vurderinger, før de anbefalte å rive begge terrassene og bygge de opp med ny membran,  tilstrekkelig fall og oppkant. De totale utbedringskostnadene for terrassene og følgeskadene var kr. 395 607.

Det oppsiktsvekkende i denne saken var at ingen av Protector sine sakkyndige, hadde vært på befaring før utbedringen nærmest var fullført. Først etter at terrassedekke/membran var fjernet og det var lagt ny membran – kom Hansson på befaring. Østern hadde overhode ikke undersøkt terrassene, før han stilte opp i retten med sin forklaring.

Til tross for at verken Østern eller Hansson faktisk hadde sett det totale skadebilde, mente de bestemt at en lokal utbedring var tilstrekkelig. Også uten faglig kompetanse innenfor taktekking, mente de at utbedring for kr. 84 000 var mer enn bra nok.

Jarle Drogseth som stilte som sakkyndig vitne for kjøper, mente at lokal utbedring overhode ikke hadde vært holdbart eller forsvarlig.

Rettens konklusjon angående Protectors takstmenn sine uholdbare løsninger

Retten la avgjørende vekt på Jarle Drogseth sin forklaring, da han hadde foretatt grundige undersøkelser og har lang erfaring innen taktekking – i motsetning til Østern og Hansson.

Kjøperne fikk dermed fullt medhold i kravet om lekkasje fra terrassene. Protector ble dømt til å betale prisavslag og erstatning samt sakskostnader.

I tillegg fikk boligkjøper utbetalt kr. 150 000 i forlik, for feil og mangler avdekket ved det elektriske anlegget.

Boligkjøper ble representert av Oslo Advokatkontor AS ved ansvarlig partner/advokat Geir Nærø v/advokatfullmektig Vilde Solli.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.