Meny
mail E-post

Kjøpt oppussingsobjekt, fikk prisavslag og erstatning

employee image

Skrevet av

Partner Geir Nærø

24. februar 2023

Leiligheten er solgt og markedsført som et oppussingsobjekt. Kjøper fikk prisavslag og erstatning på grunn av mangler.

Bilde av muggsopp på vegg mot bad - Solgt som oppussingsobjekt
Foto: Mycoteam. Vekst av muggsopp på vegg mot bad – Solgt som oppussingsobjekt. Uansett som boligen er solgt «som den er» eller «oppussingsobjekt», kan ikke selger gjemme seg bak disse påstandene.

En klient av Oslo Advokatkontor kjøpte nylig en leilighet som var opplyst å være et oppussingsobjekt. Selgeren tegnet boligselgerforsikring, hvor alle krav ble avvist. Kjøper viste til at boligen har mangler etter bestemmelsene i kjøpekontrakten og reglene i avhendingsloven og krevde derfor både prisavslag og erstatning.

Oppdaget skadedyr

Det ble oppdaget skadedyr (sølvkre og skjeggkre) i boligen allerede på overtakelsesdagen.

Det ble kort tid etter overtagelse også avdekket omfattende problemer med fukt som kom inn fra utsiden, muggsopp, støvlus og brune pelsbiller.

Har du oppdaget skadedyr i din bolig? Skadedyr kan utgjøre en mangel etter avhendingsloven og gi grunnlag for et krav om prisavslag eller heving av kjøpet.

Kjøper anførte at selger hadde tilbakeholdt opplysninger avhendingsloven § 3-7 og gitt uriktige opplysninger om eiendommen avhendingsloven § 3-8. Uansett var boligen i «vesentlig dårligere stand» enn det kjøper hadde grunn til å regne med, selv om boligen ble markedsført som et oppussingsobjekt avhendingsloven § 3-9, 2 punktum.

Kjøper utførte bygningsmessige tiltak i leiligheten på grunn av fukt- og muggsopp
problem. Alle skadedyrene som ble funnet var viktige bevis på omfattende fukt- og
muggsopp utfordringer.

Fukt og muggsopp, selv om boligen var et oppussingsobjekt

Kjøper utført bygningsmessige tiltak i leiligheten på grunn av fukt- og muggsopp problem. Alle skadedyrene som ble funnet var viktige bevis på omfattende fukt- og muggsopp utfordringer.

Skadedyrene ble for det meste sanert og fjernet samtidig med de omfattende bygningsmessige tiltakene.

Mycoteam viste i sine rapporter til at det viktigste tiltaket var å bytte hele gulvet og legge helt nytt gulv med ikke-organisk materialer / membran løsning for å hindre fukt å komme inn fra utsiden.

Dette var ikke påregnelig ved kjøp av en leiligheten, selv om den ble markedsført som et oppussingsobjekt og «selges som den er». Kjøper hadde planer om å slipe & lakke gulvet som var av meget solid kvalitet.

Finansklagenemda var enig i at dette var ikke påregnelig ved kjøp av en leilighet, selv om den ble markedsført som et oppussingsobjekt. Kjøper hadde kun planer om å slipe & lakke gulvet som var av meget solid kvalitet.

Kjøper fikk derfor både prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 og erstatning etter
avhendingsloven § 4-14 for å rette opp ubalansen.

Det er viktig å legge merke til at kjøper, i tillegg til prisavslaget, fikk erstattet sine utgifter til fagkyndige for å dokumentere mangler og utbedringskostnader samt deler av advokatutgiftene.

Finansklagenemda (FinKN) gav kjøper denne dommen:

Det ble utregnet prisavslag og erstatning til advokat og fagkyndige.

Omfattende endringer i avhendingsloven trådte i kraft januar 2022. Selgere kan ikke lenger selge boligen «som den er».

Les hvorfor antall rettssaker vil øke fra januar 2022, etter endringene i avhendingsloven.

Et av hovedformålene med å fjerne muligheten til å kunne selge en bolig «som den er» er nettopp å senke terskelen for når det foreligger en mangel.

Om det foreligger en mangel ved boligen kan ofte ikke avgjøres generelt, men må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Dersom du tror det foreligger en mangel eller feil ved din bolig, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater. Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem for å sende en reklamasjon, ber vi deg lese og gjøre deg kjent med denne artikkelen: De 6 viktigste reglene du må kjenne til ved Reklamasjon.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Ved konkrete spørsmål om en sak eller en gratis saksvurdering, tak kontakt med advokat/partner Geir Nærø på e-post geir@oslo-advokatkontor.no.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.