Meny
mail E-post

Hvorfor boligkjøpers prisavslag i et sameie ikke skal reduseres med sameiebrøken

7. mai 2023

🏡 I et sameie fordeles vedlikeholdskostnader etter eierbrøken for den enkelte leilighet etter eierseksjonsloven.

🔨 Boligkjøper har krav på fullt prisavslag uten fradrag etter eierbrøk ved feil som ligger på fellesareal (med mindre feilen gjelder samtlige leiligheter).

📣 Dette må en boligkjøper vite om når selgerforsikringen urettmessig prøver å redusere prisavslaget etter eierbrøken:

🛠️ Typiske feil på fellesområder: Lekkasje fra felles tak, rotter i vegger, fukt fra utvendig fuktsikring, feil på brannsikring, feil på røranlegg etc.

💦 Takterrasse-dommen (Rt. 2003 s. 387): Lekkasjen fra en takterrasse (fellesareal) gav fullt prisavslag til boligkjøper. Boligkjøper fikk fullt prisavslag uten fradrag. Bare fradrag dersom feilen berører alle samtlige sameiere.

🐀 Rotte-dommen (Rt. 2010 s. 1305): Boligkjøper oppdaget rotteangrep i seksjonens gulv- og veggkonstruksjoner som følge av mangelfulle moderniseringsarbeider. Vedlikeholdsansvar for fellesareal etter eierseksjonsloven etter brøk, kunne ikke legges til grunn ved utmåling av prisavslag til kjøper. Det skulle ikke gjøres fradrag etter eierbrøken.

Bilde fra Høyesterett. Høyesterett har i Takterrasse-dommen og Rotte-dommen konkludert med at boligkjøper skal ha fullt prisavslag ved feil på fellesanlegg, uten fradrag for eierbrøk. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

👩‍⚖️ Høyesterett sin klare konklusjon: Boligkjøpere har krav på fullt prisavslag for feil på fellesareal, med mindre mangel i fellesareal berører alle seksjonene i sameiet.

🆘 Advarsel: Boligkjøpere må ikke akseptere selgerforsikringen sine påstander om at prisavslaget må reduseres etter eierbrøken. Boligkjøpere har krav på fullt prisavslag ved feil på fellesareal (uten fradrag).

Bilde fra en av salene i Høyesterett: LOV – SANDHED – RET. Høyesterett har i sine dommer mot selgerforsikringene avslått å redusere boligkjøpers prisavslag etter eierbrøken. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

📬 Spørsmål besvares på glenn@oslo-advokatkontor.no

Bilde fra Oslo Advokatkontor AS sin Youtube kanal. Her snakker advokat Glenn Ulrik Halvorsen om levetid på bad og drenering som selgerforsikringene benytter for å forsøke å redusere sine utbetalinger.

Oslo Advokatkontor har noen av landets fremste advokater på eiendom og bolig. Kontakt oss i dag for en gratis vurdering av hvilke rettigheter du har.

Kontakt Advokat Glenn Ulrik Halvorsen på enten +47 951 60 000 eller epost til: glenn@oslo-advokatkontor.no

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.