Meny
mail E-post

Fukt i kjeller gav rett til å heve kjøp av bolig, grunnet vanninntrenging i kjeller

11. mars 2019

Boligselger gav manglende og uriktig opplysninger om årlige vanninntrenging i kjeller, uriktige opplysninger om regulering av eiendommen samt uriktige opplysninger om naboeiendommen. Tingretten gav boligkjøperne rett til å heve kjøp av bolig samt NOK 1 850 000 i erstatning.

Kjøperne var bistått av Oslo advokatkontor AS i saken mot selger og Claims Link As i tingretten.

Selgerne opplyste ikke om kjent problem med oversvømmelse i kjeller/vanninntrenging i kjeller og flere problemer

Kjøperne kjøpte høsten 2016 en enebolig på Vestlandet som ble markedsført som en enebolig med fantastisk beliggenhet med stor tomt, avskjermet, beliggende i et LNF område. Det ble opplyst i prospektet at dersom kjelleretasjen skal innredes, anbefales det ny drenering og tetting av grunnmur. Kjøperne anså derfor eiendommen å ha et stort potensial. Boligen var over 3 etasjer. Sommeren 2017 foretok kjøperne en større oppgradering av de to øverste etasjene. 

Høsten 2017 fikk kjøperne seg en stor overraskelse da elven i nærheten av tomten steg slik at boligkjøper fikk vanninntrengning i kjelleren. Etter noen undersøkelser fant man ut at dette var noe som skjedde årlig. På grunn av de store vannmengdene var utbedring av dreneringen ikke tilstrekkelig for å få en «tørr» kjeller. 

Boligen ble solgt som dødsbo og selgerne hadde vokst opp i boligen. Selgerne benektet kjennskap til flomproblemene. 

Man avdekket også i forbindelse med reklamasjon at eiendommen var beliggende i et «friområde» og ikke et LNF område som oppgitt i prospektet. I tillegg var naboeiendommen omregulert til idrettsområde og ikke til planteskole som oppgitt i prospektet. Dette medførte rådighetsbegrensninger og ulempe for eiendommen. 

Kjøperne fikk medhold i å heve kjøpet av boligen i tingretten

Kjøperne krevde heving av kjøpet. Kjøper krevde også erstatning for de verdiene de hadde tilført eiendommen ved oppussingen samt dekning av utgifter til fagkyndig og sakkyndig bistand.  

Boligkjøper hevdet at utbedring av flomproblemene ikke var mulig. I tillegg ville boligkjøperen uansett ville bli påført uforholdsmessige høye kostnader med en slik utbedring. Claims Link var uenig og mente at flomproblemene var ekstraordinære og uansett kunne løses med billige og enkle løsninger. 

Oslo advokatkontor tok derfor ut stevning på vegne av kjøperne. Hovedforhandlingen ble avholdt over 3 dager i starten av februar 2019.

Med god sakkyndig bistand fra takstmennene Svein Egeland og Tord Mamre beviste man at Claims Link sine løsninger ikke var varige og akseptable. Dette medførte at tingretten den 27.02.2019 avsa dom på heving samt erstatning på 1 850 000,-.  Kjøperne vant frem på alle sine krav og fikk dekket fulle saksomkostninger.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, oppdaget fukt eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.