Meny
mail E-post

Boligkjøperforsikring, her er mine anbefalinger

employee image

Skrevet av

Partner Geir Nærø

28. juni 2023

Når du kjøper boligkjøperforsikring, forventer du at forsikringsselskapet vil støtte deg i
tilfelle problemer med boligen.

Imidlertid opplever mange boligkjøpere at forsikringsselskapet behandler dem som en
utgift de ikke ønsker etter at forsikringspremien er betalt.

Sitat av en anonym klient av Geir Nærø

«Etter at forsikringen var betalt behandler boligkjøperforsikringen meg som en byrde.»
Illustrasjonsbilde: boligkjøperforsikringen gir en form for falsk trygghet
Illustrasjonsbilde: Boligkjøperforsikringen kan gi en boligkjøper en følelse av falsk trygghet og opplevelsen av å være en byrde.

Forsikringsselskapet oppleves som motpartens advokat

Boligkjøperforsikring kan være problematisk for boligkjøpere av flere grunner. Forsikringsselskapene har som hovedfokus å oppnå lønnsomhet, og derfor er de ofte uvillige til å dekke kostnadene for fagkyndige som kan avdekke feil og mangler ved boligen. Dette kan resultere i et økonomisk tap for boligkjøperen.

En annen utfordring er at boligkjøperforsikringen ofte prøver å avslå så mange skadesaker som mulig for å oppnå best mulig lønnsomhet. Dette kan føles som om ens egen forsikring opptrer som en motpart i saken, og det kan være frustrerende for boligkjøperen.

I tillegg bruker boligkjøperforsikringen ofte de samme fagkyndige som boligselgerforsikringen. Dette kan skape en interessekonflikt, da de fagkyndige kan ha en tendens til å være mer lojale mot forsikringsselskapet som betaler dem, enn mot boligkjøperen som er forsikringstaker.

De fagkyndige som er engasjert av boligkjøperforsikringen har ofte et begrenset mandat. Dette betyr at de ikke nødvendigvis avdekker alle feil og mangler ved boligen, da deres oppdrag kan være snevert definert. Dette kan etterlate boligkjøperen med uoppdagede problemer som senere kan føre til uforutsette kostnader.

Samlet sett mener jeg at boligkjøperforsikringen kan ha begrensninger og utfordringer for boligkjøpere. Det er viktig å være oppmerksom på disse faktorene og vurdere alternative tiltak, som å anskaffe uavhengige fagkyndige og advokater, for å sikre en grundig og objektiv vurdering av boligen.

En kort oppsummering

  • Fokus på lønnsomhet: Forsikringsselskapene er primært fokusert på lønnsomhet, og de er ofte uvillige til å dekke kostnadene for fagkyndige som skal avdekke feil og mangler ved boligen. Dette kan bety et økonomisk tap for boligkjøperen.
  • Avvisning av skadesaker: For å oppnå best mulig lønnsomhet, søker boligkjøperforsikringen å avslå så mange skadesaker som mulig. Dette kan oppleves som at egen forsikring opptrer som motpart i saken.
  • Samme fagkyndige som boligselger: Boligkjøperforsikringen bruker ofte de samme fagkyndige som boligselgerforsikringen, noe som kan skape en interessekonflikt.
  • Begrenset mandat: ​​Fagkyndige engasjert av boligkjøperforsikringen får ofte et begrenset mandat, slik at de ikke nødvendigvis avdekker alle feil og mangler ved boligen.
Foto: Geir Nærø, advokat. Bilde av Asker og Bærum Tingrett. Her har Oslo Advokatkontor løst flere saker.

Ta saken i egne hender og velg egen advokat

Boligkjøperforsikring kan være utfordrende, men det er flere tiltak boligkjøpere kan ta for å sikre seg best mulig beskyttelse og mest objektiv bistand.

Finn din egen advokat

Det første tipset er å bruke sin egen advokat. Ved å engasjere en advokat som representerer boligkjøperens interesser, kan man få profesjonell hjelp til å håndtere saken mot både selger og forsikringsselskapet. Dette sikrer at boligkjøperens rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Velg fagkyndige selv

Det andre tipset er å velge fagkyndige selv. I samarbeid med sin egen advokat kan boligkjøperen velge hvilke fagkyndige som skal inspisere boligen og lage rapporter. Dette gir en større grad av kontroll og sikrer at man har pålitelige og uavhengige eksperter som kan avdekke eventuelle feil og mangler.

Utnytt forsikringsvilkårene

Det tredje tipset er å utnytte forsikringsvilkårene til boligkjøperforsikringen. Ifølge vilkårene skal forsikringen dekke utgifter på kr. 1 425 per time for boligkjøperens egen advokat, samt kostnadene for alle «nødvendige» rapporter fra fagkyndige. Det er viktig å være oppmerksom på disse vilkårene og utnytte dem til ens fordel.

Rettshjelpforsikringen

Benytt deg av rettshjelpsforsikringen og boligkjøperforsikringen. Dekningen skjer når det foreligger en tvist i saken. Denne forsikringen har en forsikringssum på kr. 100 000 og dekker advokatutgifter i boligtvister. Se avsnittet under, om kostnaden for advokat.

Dette må du bruke i tillegg til boligkjøperforsikringen for å få maks verdi av forsikringene og da en betraktlig lavere advokatkostnad.

Les eksempelvis om Sparebank1 sin rettshjelpforsikring.

Kostnad for egen advokat er rimeligere enn du tror

Kostnad for egen advokat blir kun kr. 411,- per time: Dersom boligkjøper benytter både boligkjøperforsikringen og rettshjelpsforsikringen, utgjør egenandel kun kr. 411,- per time ved timepris kr. 2 900,- + mva som utgjør kr. 3 480,-. Boligkjøperforsikring dekker kr. 1 425,- og boligkjøper forsikringen dekker kr. 2 055,- som er 80 % av timeprisen.

Samlet sett viser disse punktene at boligkjøpere har muligheter til å beskytte seg selv ved å bruke sin egen advokat, velge pålitelige fagkyndige, utnytte forsikringsvilkårene og eventuelt benytte seg av rettshjelpsforsikringen i innboforsikringen. Det er viktig å være bevisst på sine rettigheter og ta nødvendige skritt for å sikre en trygg og lønnsom bolighandel.

En kort oppsummering:

  • Bruk egen advokat: Det er mulig for boligkjøpere å engasjere sin egen advokat, som kan hjelpe til med å håndtere saken mot selger og forsikringsselskapet. Oslo Advokatkontor har en rekke boligspesialister tilgjengelig for å hjelpe med din sak.
  • Velg fagkyndige: Sammen med sin egen advokat, kan boligkjøpere velge hvilke fagkyndige som skal inspisere boligen og lage rapporter.
  • Utnytt forsikringsvilkår: Boligkjøperforsikringen må ifølge vilkårene dekke kr. 1 425,- per time for boligkjøper sin «egen advokat» og alle «nødvendige» rapporter fra fagkyndige.
  • Rettshjelp via innboforsikring: Boligkjøpere kan også benytte rettshjelpsforsikring som er inkludert i innboforsikringen, som har en forsikringssum på kr. 100 000,- og dekker advokatutgifter i en boligtvist.
  • Kostnad for egen advokat: Egen advokat blir kun kr 411,- per time dersom boligkjøper benytter boligkjøperforsikring og rettshjelpforsikring, fordret en timepris på kr 3.480,- inkl. mva. Dette er da rundt 80% av timeprisen.
Foto: Geir Nærø, advokat. Illustrasjonsbilde: Oslo sett fra Akershus festning.

Konklusjon

Når du kjøper en bolig og tegner boligkjøperforsikring, er det viktig å være klar over at forsikringsselskapet kan ha andre interesserte enn å støtte deg.

Ved å ta saken i egne hender og engasjere en uavhengig eiendomsadvokat og fagkyndige, kan du sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Gratis saksvurdering

Geir Nærø, Partner/advokat, du når meg på telefon 464 44 666 eller epost geir@oslo-advokatkontor.no

Oslo Advokatkontor AS er landsdekkende og bistår i eiendomssaker over hele landet. Alle advokatene er eksperter innen fast eiendom. I tillegg er de spesialisert seg på rettssaker innen fast eiendom.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.