Meny
mail E-post

Boligkjøper fikk fullt medhold i å heve boligkjøp i sak mot NCL

22. april 2014

Sandefjord tingrett gav boligkjøper fullt medhold i krav om å heve boligkjøp. Oslo Advokatkontor AS ved advokat og partner Geir Nærø representerte boligkjøper i saken mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap Am Trust International Underwriters Ltd. ved Norwegian Claims Link AS.

Etter overtakelse av boligeiendommen oppdaget kjøper feil og mangler ved hovedbad, bad utleiedel, bærebjelker, lekkasjer, musebånd, vaskerom, ventilasjon, grunnmursplast, mangelfull ventilasjon av tak på loft, manglende rømningsvei med mer. Totale utbedringskostnader ble estimert til kr 834 890. Kjøpesummen var kr 4 450 000.

Spørsmålet i saken var om feil og mangler ved bolig med reparasjonskostnader med kr 834 890 gav kjøper av boligen rett til å heve boligkjøp. Avhendingsloven § 4-13 bestemmer følgende:

§ 4-13.Heving

(1) Kjøparen kan heve avtala dersom mangelen inneber eit vesentleg avtalebrot.

Sandefjord tingrett konkluderte med at vilkårene for å kunne heve kjøpet var oppfylt. Tingretten uttalte blant annet følgende;

«retten er av den oppfatning at han, sammen med takstmannen, har bidratt til et positive fortegnet bilde av eiendommen. Den fremstår som noe mer og bedre enn hva den i virkeligheten er. Dette må få betydning for vurderingen av retten til å heve kjøpet. De opplysningene har bidratt til at kjøperne fikk høyere forventinger til eiendommen enn hva det var grunnlag for.»

Tingretten la også vekt på at et prisavslag ville bare kompensere for avdekkede mangler og ikke usikkerheten for andre feil / mangler ved boligen, men at

«et prisavslag ikke kan kompensere for den usikkerheten som hefter ved eiendoÍtmen. Dette gjelder særlig som her når selger har «oversolgt» eiendommen. Kjøperne av denne eiendommen hadde en berettiget forventning om å få noe annet enn hva de faktisk har fått.

Retten legger etter dette til grunn at kjøper har rett til å heve kjøpet av eiendommen i Sandefiord kommune.»

Selger og AmTrust International ved Norwegian Claims Link AS ble dømt til å betale kjøpesummen tilbake, med fradrag for den «bonytte» og leieinntekter kjøper hadde hatt ved å bebo eiendommen. I tillegg ble selger og selgers eierskiofteforsikringsselskap dømt til å betale kjøper erstatning med kr 125 000 for sine utgifter til fagkyndige takstmenn, tinglysning og dokumentavgift. Selger og AmTrust International Underwriters ble dømt til å betale kjøpers advokatutgifter med kr 205 755.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.