Meny
mail E-post

Boligkjøper fikk prisavslag for feil på 53 år gammelt bad – «Solgt som den er»

Kjøper har krav på prisavslag for feil og skader på bad dersom det ikke gis tydelige signaler om rehabiliteringsbehov ved salg

employee image

Skrevet av

Senioradvokat Tine Beate Eriksen

12. februar 2021

Når man kjøper en brukt bolig “solgt som den er” er badet ofte noen år gammelt på kjøpstidspunktet. Noen ganger gis det også enkelte opplysninger i salgsdokumentene om negative forhold ved badet. Eksempler på dette kan være at enkelte grunnkonstruksjoner er fra byggeår, bom/sprekk i flis eller defekte varmekabler. 

Badets alder og denne typen opplysninger brukes ofte som avslagsgrunn av boligselger og boligselgerforsikringen når boligkjøper etter overtakelse finner ut at badet må totalrehabiliteres pga. mangler.

Hva vil det si at en eiendom er solgt som den er?

Har du oppdaget feil eller mangler i din bolig? Kontakt oss.


Når har boligkjøper krav på prisavslag for feil på bad?

Det viktigste å vite som boligkjøper er at det må foretas en helt konkret vurdering av faktum i hver enkelt sak. Dvs. at man må se på den samlede informasjonen man fikk om badet før kjøp. 

Ofte vil selgersiden avvise ansvar ved kun å fokusere på alder og én konkret opplysning. Avgjørelser fra domstolene viser at dette ikke blir en riktig juridisk vurdering. Det sentrale er derimot å se på all informasjon som boligkjøper fikk om badet, og om det totalt sett var slik at man kunne ha forventninger til badets tilstand. 

Lagmannsretten mente at mangel på et 53 år gammelt bad gav grunnlag for prisavslag

Et godt eksempel på dette finner man i en avgjørelse avsagt av Borgarting lagmannsrett i 2015. Saken handlet om en leilighet med et bad som i utgangspunktet var etablert 53 år før salg. Ved salg opplyste de i taksten at støpejernsluket på badet var 53 år, at badet delvis var pusset opp av ufaglært, at varmekablene var defekte og at det måtte påregnes oppussing. 

Boligselgerforsikringsselskapet avviste ansvar og mente at boligkjøper ikke kunne ha noen forventninger til badets tilstand når disse opplysningene ble gitt. Dette var ikke lagmannsretten enig i. Boligkjøper fikk dermed medhold i krav om prisavslag når det etter overtakelse viste seg at badet var utett samt hadde forårsaket lekkasjer og fuktskader. 

Lagmannsretten mente at ovennevnte opplysninger ved salg ikke var tydelige nok til å overføre risikoen for skadene fra selger og over på kjøper. I den sammenheng ble det lagt stor vekt på at boligkjøper som regel er forbruker og dermed ikke besitter byggeteknisk kompetanse. Selger hadde derimot engasjert en fagkyndig medhjelper (takstmann) som skrev en salgstakst. I denne var det bare opplyst om alder på sluket (53 år). Det ble derimot ikke opplyst hva slags negativ innvirkning dette ville ha for badets tetthet og varighet. Når dette ikke ble presisert tydelig til boligkjøper før kjøp, kunne det heller ikke benyttes som argument mot boligkjøper i forbindelse med reklamasjonssaken. 

Denne dommen er bare ett av mange eksempler på saker hvor boligkjøper får medhold i krav om prisavslag/erstatning til tross for at det ved salg er gitt enkelte negative opplysninger om badet. 

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Spesialisert kompetanse er viktig

Senioradvokat Tine Beate Eriksen – ekspert innen boligtvister. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Oslo Advokatkontor AS er landsdekkende og bistår i eiendomssaker over hele landet. Alle advokatene er eksperter innen fast eiendom. I tillegg har de spesialisert seg på rettssaker innen fast eiendom.

Dersom du har en boligtvist med feil og mangler på baderommet, ta kontakt med

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.