Meny
mail E-post

Boligkjøper fikk fullt medhold i krav om erstatning

24. september 2012

Boligkjøper i kamp mot Protector Forsikring ASA

Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig. Selger og selgers eierskifteforsikringsselskap (AmTrust International Underwriters representert av Norwegian Claims Link AS) ble dømt til å betale prisavslag med kr 700 000. Selger og eierskifteforsikringsselskapet ble dømt til å betale erstatning til boligkjøper for kostnadene med å rive boligen (kr 150 000), samt betale for erstatningsbolig med kr 5 500 per måned.

Tingretten kom til at erstatningspostene lå innenfor boligselgerens kontrollansvar etter avhendingsloven § 4-14 jf. § 7-1. Dette ble begrunnet med at selgers takstmann i forbindelse med utarbeidelse av boligsalgsrapporten, ikke hadde utført sin jobb forsvarlig. Boligselger ble identifisert med sin engasjerte takstmann og måtte derfor erstatte boligkjøpers økonomiske ansvar for riving av huset og erstatningsbolig.

Gulating lagmannsrett var enig med tingretten om at selger måtte identifiseres med sin egen takstmann uforsvarlige opptreden ved å overse alvorlige feil og mangler på boligen. Selgers og selgers eierskifteforsikring dømt til å betale kjøper av bolig både prisavslag og erstatning etter avhendingslovens bestemmelser.

 Igjen ser vi at eierskifteforsikringsselskapene nekter ansvar når det gjelder fremsatt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig. Så et godt tips til boligkjøpere som fremsetter krav om prisavslag og erstatning mot eierskifteforsikringsselskap som Protector Forsikring ASA eller AmTrust International Underwriters v/Norwegian Claims Link AS; ta kontakt med en advokat som jobber med boligrett og fast eiendom, slik at du kan få hjelp av advokat i din sak mot eierskifteforsirkingsselskapene.

Les dommen her.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.