Takstmenn fra Protector ikke trodd i retten. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Eiendomsoppgjør

Oslo Advokatkontor AS har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til gjennomføring av eiendomsoppgjør.

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende på alle stadier ved kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper.

Oslo Advokatkontor AS ved advokat Geir Nærø bistår med hele eller deler av prosessen både når det gjelder overdragelse av næringseiendom direkte eller via overdragelse av aksjer eller andeler i eiendomsselskap.

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter, herunder kjøpekontrakt og oppgjørsavtale, instrukser, besørger tinglysing, oppgjør og sletting av pantedokumenter, heftelser og servitutter.

Vi sikrer at overdragelse av eiendom, aksjer eller selskapsandeler foretas på en effektiv og sikker måte.

Ved gjennomføring av eiendomsoppgjøret sørger vi for at kjøper, selger og finansieringskilde får nødvendig sikkerhet og trygghet.

Advokat Geir Nærø som håndterer alle eiendomsoppgjør hos Oslo Advokatkontor AS har eiendomsmeglingsforsikring og er registrert hos Finanstilsynet.

Advokat Geir Nærø arbeider mye med eiendomsutvikling, avtaler, kontrakter, tinglysning, oppgjørsoppdrag for bolig- og næringseiendom, næringsmegling og seksjonering /reseksjonering.

Ta kontakt med advokat og partner Geir Nærø for tilbud eller flere opplysninger om oppgjørsoppdrag.

Geir Nærø
Telefon: +47 46 444 666
Mail: geir@oslo-advokatkontor.no

Advokat Geir Nærø