• Kan boligkjøper nekte å overta boligen?

  Kan boligkjøper nekte å overta boligen? 1.     Bakgrunn for problemstillingen Først er det …

  Av
 • Må betale kr 9 millioner i erstatning for å ha brukt...

  Ved å gå bort fra preaksepterte løsninger, ble bærende konstruksjoner betydelig svekket. Huset måtte rives og bygges opp igjen. De ansvarlige selskapene var konkurs, så boligkjøperne måtte saksøke innehaverne personlig.

  Av
 • Skjeggkre gir prisavslag i ny dom fra Frostating lagmannsrett

  Frostating lagmannsrett har i denne ekstremt viktige dommen kommet til at boligen etter gjennomført utbedring av skjeggkre fortsatt har en mangel som gir grunnlag for et prisavslag. Mangelen består av to like viktige elementer. Det første elementet var den psykiske belastningen som følge av skjeggkre og det andre elementet var at ingen kunne gi garanti for at aktivitet av skjeggkre ikke vil ta seg opp igjen. Prisavslaget ble av lagmannsretten sin dom av 22. juni 2020 skjønnsmessig fastsatt til kr 200 000. 

  Av
 • Erstatningsplikt for falsk forklaring

  Som vitne i en rettssak har man plikt til å forklare seg sannferdig og fullstendig. Dette gjelder enten man er saksøker, saksøkt, sakkyndig eller et vanlig vitne. Å forklare seg feil, såkalt mened, kan bl.a. føre til fengsel, bot eller erstatningsansvar.

  Av
 • Boligkjøper fikk hevet kjøpet i Stavanger – Husdrømmen ble et mareritt

  En boligkjøper i Stavanger opplevde at husdrømmen ble et mareritt. Huset ble markedsført med «svært høy standard» og selger var en kjent milliardær i Stavanger. Huset ble også opplyst å være vedlikeholdsfritt og eiendomsmegler var en av de mest kjente å betrodde i Stavanger og omegn. Den nye funkisboligen lå i den øvre prisklassen og boligkjøperne så frem til å flytte inn i drømmeboligen. Oslo Advokatkontor AS ved senioradvokat Sindre Stave tok over oppdraget etter at kjøper var misfornøyd med tidligere advokat ansatt i Help Forsikring AS. 

  Av
 • AmTrust ved CLAIMS LINK AS forsøkte å spare hundrevis av millioner...

  Høyesterett har i denne dommen sagt nei til at selger/selgerforsikringene (Protector, Claims Link AS ved AmTrust med flere) skal slippe å betale kostnadene boligkjøperne har hatt til advokatbistand og takstmenn. Selger/selgerforsikringene må altså erstatte de kostnader kjøper har hatt til advokatbistand og takstmenn i boligtvister, selv om rettshjelpsforsikringen har betalt mye av dette på vegne av boligkjøpere.

  Av
 • Boligtvister – Levetid på bad og drenering

  I denne artikkelen skal vi se hvordan selgerforsikringene (tidligere kalt eierskifteforsikring) ved Protector Forsikring ASA og Claims Link AS misbruker levetidstabellene i sin saksbehandling mot boligkjøpere.

  Av
 • Agder lagmannsrett dom avsagt 09.04.2019 – også kalt «skjeggkre-dommen»

  Agder lagmannsrett  avgjorde en konkret skjeggkre sak. Saken ble ført av Help Forsikring på kjøpersiden og av Protector Forsikring på selgersiden.  Lagmannsretten fant det lite tvilsomt at det var en «levedyktig populasjon av skjeggkre» i boligen og at dette utgjorde et avvik fra det avtalte. Agder lagmannsrett konkluderte feil med at eiendommen ikke fikk et verdiminus som følge at skjeggkre i boligen ikke kunne saneres 100 %.

  Av
 • Status rettspraksis og avgjørelser fra FinKN etter «skjeggkre-dommen» 

  Etter «skjeggkre-dommen» ble avsagt i april 2019 av Agder lagmannsrett har middelet Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre. Det er for oss i Oslo Advokatkontor AS ikke blitt fremlagt noen feltundersøkelser som over tid har dokumentert full utryddelse av skjeggkre. Det er heller ingen firmaer som vi i Oslo Advokatkontor AS kjenner til som pr. dags dato kan garantere en full bekjempelse av skjeggkre med gift. 

  Av
 • Hvorfor det lønner seg å utbedre mangler i eierskiftesak

  Oslo Advokatkontor AS får stadig henvendelser og spørsmål fra boligkjøpere om det lønner seg å reparere mangler i en pågående sak mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap (representert ved Claims Link AS eller Protector Forsikring ASA).

  Av