• AmTrust ved CLAIMS LINK AS forsøkte å spare hundrevis av millioner...

  Høyesterett har i denne dommen sagt nei til at selger/selgerforsikringene (Protector, Claims Link AS ved AmTrust med flere) skal slippe å betale kostnadene boligkjøperne har hatt til advokatbistand og takstmenn. Selger/selgerforsikringene må altså erstatte de kostnader kjøper har hatt til advokatbistand og takstmenn i boligtvister, selv om rettshjelpsforsikringen har betalt mye av dette på vegne av boligkjøpere.

  Av
 • Boligtvister – Levetid på bad og drenering

  I denne artikkelen skal vi se hvordan selgerforsikringene (tidligere kalt eierskifteforsikring) ved Protector Forsikring ASA og Claims Link AS misbruker levetidstabellene i sin saksbehandling mot boligkjøpere.

  Av
 • Agder lagmannsrett dom avsagt 09.04.2019 – også kalt «skjeggkre-dommen»

  Agder lagmannsrett  avgjorde en konkret skjeggkre sak. Saken ble ført av Help Forsikring på kjøpersiden og av Protector Forsikring på selgersiden.  Lagmannsretten fant det lite tvilsomt at det var en «levedyktig populasjon av skjeggkre» i boligen og at dette utgjorde et avvik fra det avtalte. Agder lagmannsrett konkluderte feil med at eiendommen ikke fikk et verdiminus som følge at skjeggkre i boligen ikke kunne saneres 100 %.

  Av
 • Status rettspraksis og avgjørelser fra FinKN etter «skjeggkre-dommen» 

  Etter «skjeggkre-dommen» ble avsagt i april 2019 av Agder lagmannsrett har middelet Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre. Det er for oss i Oslo Advokatkontor AS ikke blitt fremlagt noen feltundersøkelser som over tid har dokumentert full utryddelse av skjeggkre. Det er heller ingen firmaer som vi i Oslo Advokatkontor AS kjenner til som pr. dags dato kan garantere en full bekjempelse av skjeggkre med gift. 

  Av
 • Hvorfor det lønner seg å utbedre mangler i eierskiftesak

  Oslo Advokatkontor AS får stadig henvendelser og spørsmål fra boligkjøpere om det lønner seg å reparere mangler i en pågående sak mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap (representert ved Claims Link AS eller Protector Forsikring ASA).

  Av
 • Heving av kjøp grunnet helseskadelig inneklima

  På grunn av meget helseskadelige stoffer i en nyoppusset leilighet fikk våre klienter hevet kjøpet og kr 860.000 i erstatning.

  Av
 • Mangler som oppdages før overtagelse, men etter visning

  Noen mangler oppdages etter visning, men før kjøpers overtagelse av eiendommen. Hvem har ansvaret for slike mangler? Kjøper? Selger? Begge? Ingen?

  Av
 • Fukt i kjeller gav rett til å heve kjøp av bolig

  Kjøper oppdaget årlig oversvømmelse av kjeller fra elv. Kjøper tok kontakt med senioradvokat Sindre Stave ved Oslo Advokatkontor AS. Kjøper fikk hevet kjøpet.

  Av
 • Skadedyr ga 2 millioner i prisavslag

  I denne saken bistod senioradvokat Tine Beate Eriksen boligkjøperne. Boligkjøperne fikk 2 millioner kroner på grunn av 7000 skjeggkre. Oslo Advokatkontor AS bistår ofte boligkjøpere i tvister med Protector Forsikring ASA etter kjøp av boliger som er angrepet av skadedyr. 

  Av
 • Rettspraksis med skjeggkre

  Skjeggkre blir behandlet av domstolene i økende grad og gir nå rettspraksis som bestemmer størrelsen på prisavslagene og de rettslige forlikene. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Geir Nærø har jobbet med skadedyr og skjeggkre saker i mange år. Vi har på vegne av boligkjøpere inngått forlik i mange saker med skjeggkre angrep i bolig. Det har medført at våre klienter har fått enten et prisavslag eller heving av kjøpet.

  Av