Meny
mail E-post

Protector nektes befaring av lagmannsretten

10. februar 2016

Protector nektes befaring av lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse den 3. februar 2016 kommet til at Protector Forsikring ASA ikke får komme på befaring med egen takstmann / fagkyndig før en rettssak. Protector Forsikring ASA fikk heller ikke medhold i krav om bevisopptak.

Vi ser at boligkjøpere i langt større grad har fått med seg at man må stoppe praksisen til Protector med å sende ut egne takstmenn i forbindelse med tvister etter boligkjøp og i forbindelse med rettssaker mellom boligkjøpere og eierskifteselskapene.

Denne saken er nok et eksempel på hvordan Protector Forsikring ASA prøver å få tilgang til kjøpers bolig med egne fagfolk eller takstmenn.

Problemet med Protectors takstmenn er at nesten alle av disse er ikke objektive eller uavhengige. Formålet er ikke å avklare saken, men å skaffe seg et bevis i saken som kan brukes for å avvise boligkjøpers krav.

Protector Forsikring ASA kom med følgende argumenter på at de ikke fikk komme på befaring(på tross av at Høyesterett i klartekst har avgjort dette spørsmålet tidligere (les vår artikkel om dette her):

 • Tingretten tolket Høyesterett sin avgjørelse Rt-2014-1084 og Grunnloven § 102 og EMK art. 8 feil
 • Boligen til kjøper er ikke en privat bolig på grunn av byggearbeider
 • Selger og Protector må gis anledning til å kontrollere arbeider på boligen, både omfang og kvalitet
 • I tillegg ble det krevd bevisopptak (det vil si at retten oppnevner en objektiv fagperson)

Vi i Oslo Advokatkontor AS er ikke overrasket over at Protector Forsikring ASA prøver seg gang på gang på å slippe inn med sine takstmenn som ikke alltid kan anses som uavhengige eller objektive. Det er denne praksisen som har medført at man i mange saker har klart å avvise en sak eller få til alt for lave forlik med en boligkjøper. Vi ser nå (heldigvis) at kunnskapen til boligkjøpere og advokatene til boligkjøpere nå skjønner dette «spillet» fra forsikringsselskapene og ikke gir samtykke til dette.

Protector nektes befaring av lagmannsretten med følgende begrunnelse av lagmannsretten:

 • Det finnes ingen lovhjemmel i tvisteloven § 21-5 eller andre regler at en boligkjøper er pliktig til å la Protector slippe inn i boligen med sine takstmenn
 • Lagmannsretten viser til at Høyesterett i Rt-2014-1084 klart har avgjort at dette gjelder private hjem hos en boligkjøper, uansett om det kan anses som en byggeplass
 • Lagmannsretten at Protector kan f eks kreve fagkyndige meddommere eller kreve bevisopptak med en objektiv takstmann oppnevnt av domstolen

I denne saken krevde Protector også bevisopptak, i den tro at man kunne komme inn i boligen med sine egne takstmenn.

Lagmannsretten nektet også bevisopptak med følgende begrunnelse:

 • Protectors begjæring om bevisopptak tilfredstilte ikke kravene i tvisteloven § 27-2 annet ledd (klarhet i formålet med bevisopptaket)
 • At ved bevisopptak er det domstolen som oppnevner en objektiv takstmann og Protectors takstmann skal ikke velges.
 • Lagmannsretten kunne ikke se at et bevisopptak kunne gjennomføres på en meningsfull måte i denne saken.

Lagmannsretten tok derfor ikke Protector Forsikring ASA sine begjæringer om tilgang til bolig eller bevisopptak til følge. Dette var ikke spesielt overraskende, sett i lys av at Høyesterett tidligere har vært krystallklare i dette spørsmålet.

Boligkjøper skjønte at formålet til Protector sitt krav om å komme på befaring – var ikke å avklare faktum, slik Protector hevdet – men å skaffe seg et bevis i form av en rapport for å forsøke å avvise kravet om å heve kjøpet eller kravet om prisavslag.

Så vårt råd er følgende: Ikke gi samtykke til å slippe selskapets takstmenn inn i boligen. Årsaken er at Protector og de andre selskapene (representert av Norwegian Claims Link AS) benytter takstmenn som ikke oppfyller kravene til uavhengighet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.