Meny
mail E-post

Boligkjøperforsikringen straffer kunder som velger ekstern advokat

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

5. juli 2023

Boligkjøperforsikringen har blitt populært ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som lover ubegrenset advokathjelp, bistand fra takstmenn og de dekker idømte sakskostnader om man skulle være så uheldig å tape saken. Du betaler altså et engangsbeløp og du har dekket alle kostnader i en reklamasjonssak.

Første rettssak i 2014 hvor boligkjøper valgte ekstern advokat etter eget ønske

Boligtvister kan bli dyre. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
Boligtvister kan bli dyre. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

I 2014 kom det en boligkjøper som ønsket min bistand i et krav om prisavslag og erstatning på grunn av en rekke feil og mangler ved boligen. Boligkjøper var ikke fornøyd med den advokaten som man hatt fått tildelt av boligkjøperforsikringen og ønsket å velge ekstern advokat til sin sak.

I vilkårene til denne boligkjøperforsikringen var det ingen begrensinger om boligkjøper valgte advokat etter eget ønske. Dette medførte at boligkjøperforsikringen måtte dekke mitt salær fortløpende, til saken var vunnet i lagmannsretten. Dette gjaldt også rettsgebyrer og sakkyndige rapporter med mer. Hadde klient tapt saken og blitt dømt til å betale sakskostnader, skulle dette også dekkes av boligkjøperforsikringen.

Les våre anbefalinger for best mulig bruk av Boligkjøperforsikringen.

Boligkjøperforsikringen endret vilkårene i 2015

Etter denne rettssaken i 2014 ble vilkårene endret for boligkjøperforsikringene. Bakgrunnen var at vårt salær var høyere enn forsikringsselskapets kostnad til egen ansatt advokat.

Boligkjøperforsikringene valgte derfor å endre vilkårene, slik at boligkjøpere som valgte ekstern advokat etter eget ønske ble straffet. Da fikk de bare dekket offentlig salærsats. Dette for å spare kostnader og hindre at forsikringskundene valgte eksterne advokater fremfor de advokatene som var fast ansatt i boligkjøperforsikringen.

Boligkjøpere fikk dekket mesteparten av differansen på offentlig salærsats og normale salær hos et advokatfirma. Det viktigste var at boligkjøperforsikringen dekket kostnader til rapporter fra takstmenn og eventuelt idømte sakskostnader om man var uheldig å ikke vinne saken.

Da jeg fikk endel henvendelser fra boligkjøpere som ønsket å velger advokat selv, men som ikke hadde råd til å betale «egenandel» som måtte dekkes selv ved valg av ekstern advokat.

Dette mente jeg var i strid med rettshjelpsforskriften og klaget en sak inn til Finansklagekontoret. Der konkluderte Finansklagekontoret med at å begrense dekningen til offentlig salærsats ikke kom i strid med forskrift om rettshjelpsforsikring.

Boligkjøperforsikringene setter så ytterligere begrensinger inn i vilkårene

Etter at boligkjøperforsikringene opplever at flere og flere boligkjøperne ønsker å velge ekstern advokat, endres vilkårene gradvis for å hindre dette. Nå dekkes ikke idømte sakskostnader ved tap og uansett ikke rettsgebyrer.

Nå endres vilkårene til å ikke idømte sakskostnader, rettsgebyrer med mer.

Dette gjør at mange boligkjøpere dropper å velge ekstern advokat og bruker forsikringsselskapene sine ansatte advokater og advokatfullmektiger.

Dette mener jeg er i strid med Forsikringsavtaleforskriften § 13 som bestemmer at en boligkjøper har rett til selv å velge advokat.

Sakskostnadene har økt med 92 % siste tiår

I en rapport fra 2020 var den gjennomsnittlige økningen i sakskostnader 92 % ifølge Domstolskommisjonen. Undersøkelsen viser følgende:

«En part som taper saken sin i tingretten og blir pålagt å betale motpartens sakskostnader, må i snitt ut med 550.000 kroner i sakskostnader, dersom saken varer i tre dager, viser undersøkelsen.»

Om saken ankes, påløper ytterligere kostnader for en ny runde i lagmannsretten.

Som eksempel kan følgende kostnader for en sak i tingretten:

  • 1 dag, ca kr 60 000
  • 2 dager, ca kr 150 000
  • 3 dager, ca kr 275 000

Hvis begge parters sakskostnader er på omtrent samme nivå, risikerer den tapende part å betale det dobbelte av disse beløpene for behandlingen i tingretten.

Ytterligere sakskostnader vil påløpe dersom saken ankes til lagmannsretten.

Retten til å velge advokat selv Forsikringsavtaleforskriften § 13

Denne forskriften bestemmer at boligkjøpere har rett til å velge advokat etter eget ønske.

«Foretak som er etablert i Norge, skal i avtalen gi den forsikrede rett til å overlate ivaretakelsen av sine interesser til en advokat etter eget valg fra det tidspunktet den forsikrede har rett til å kreve forsikringsgiverens mellomkomst ifølge avtalen»

Når Boligkjøperforsikringen (blant annet Help Forsikring AS) forskjellsbehandler sine kunder når man ønsker å engasjere advokat etter eget valg, mener jeg at dette er i strid med § 13 i Forsikringsavtaleforskriften.

Vi opplever nå flere henvendelser fra fortvilte boligkjøpere som ønsker å bytte til ekstern advokat, men forteller meg at de ikke tør å ta sjansen når de blir klar over forskjellsbehandlingen om man bytter til ekstern advokat.

Dette viser at boligkjøpers rett til selv å velge egen advokat ikke er til stede når boligkjøperforsikringene begrenser dekningen om ikke man benytter de ansatte i forsikringsselskapet.

Sitat anonym klient av Glenn Ulrik Halvorsen

«HELP forsikring la saken min død etter flere månender uten fremgang. Glenn Ulrik Halvorsen kikket på saksdokumentene og lyttet. Under 4 uker brukte han på å få en 9 måneders kamp mot utbygger/selger & forsikring til å ende. I mitt favør, på alle punkter.»

Konklusjon – vilkårene er i strid med retten til å velge ekstern advokat selv

Vi har nå flere saker hvor vi nå skriver klager til Finansklagekontoret, da boligkjøpere som har kontaktet meg ikke tør å ta sjansen på rettssak.

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Forskjellsbehandlingen er nå så stor at dette er i strid med forskriftskravet som bestemmer at man selv skal kunne velge sin advokat ved rettshjelpsforsikring (slik boligkjøperforsikringen er).

Dersom du ønsket å velge egen advokat i en boligtvist – men ikke har tatt sjansen på grunn på grunn av risikoen for idømte sakskostnader – anbefaler vi å sende en klage til Finansklagekontoret.

Spørsmål besvares gjerne

Jeg kan kontaktes på følgende mobil og e-post:

  • Mobil: 951 60 000
  • E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no

https://www.linkedin.com/in/glenn-ulrik-halvorsen/

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen fra Oslo Advokatkontor AS

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.