Meny
mail E-post

Boligkjøper fikk hevet kjøpet i Stavanger – Husdrømmen ble et mareritt

29. april 2020

En boligkjøper i Stavanger opplevde at husdrømmen ble et mareritt. Huset ble markedsført med «svært høy standard», og selger var en kjent milliardær i Stavanger. Huset ble også opplyst å være vedlikeholdsfritt, og eiendomsmegler var en av de mest kjente å betrodde i Stavanger og omegn. Den nye funkisboligen lå i den øvre prisklassen, og boligkjøperne så frem til å flytte inn i drømmeboligen. Oslo Advokatkontor AS tok over oppdraget for kjøperne.

Tidslinjen

Boligen ble kjøpt i desember 2018 og overtatt i mars 2019. Allerede på overtagelsen oppdaget kjøperen fukt i taket på boligen.  Det viste seg at selger og megler allerede 5 dager før overtagelse var kjent med fuktproblemet uten å varsle kjøper. Kjøper ble likevel tvunget til å overta boligen, men valgte å ikke flytte inn.   

Takstmann Svein Egeland avdekket etter overtagelse betydelige feil på taket. Kjøper måtte også dekke et telt til kr 45 000,- pr måned for å unngå ytterligere skader etter åpning av taket. 

Det påløp derfor store omkostninger hver måned for kjøper fordi han også måtte dekke ekstra bolig. 

Utbedringskostnadene var ifølge Egeland på 2,5 – 3,5 mill, og kjøper fremsatte derfor krav på heving av kjøpet overfor Protector Forsikring ASA og selger.  Protector sendte «takstmann» Steven Choat (som ikke er sertifisert takstmann) som konkluderte med mindre skader. Selskapet tilbød derfor kr 1,5 mill i prisavslag, som kjøper avslo. 

Boligkjøper engasjerte Oslo Advokatkontor AS

I august 2019 byttet kjøper til advokat fra Oslo Advokatkontor, da man ønsket en spesialist til representere seg.

Det ble tatt ut stevning i september 2019 av Oslo Advokatkontor AS hvor det ble lagt ned påstand om heving. 

Det er strenge krav for å oppnå heving etter avhendingsloven. Det er da snakk om en totalvurdering der man bl.a. skal legge vekt på skadens art og omfang, selgers skyld, hvor lang tid som er gått siden boligen ble overtatt, hensynet til selger, samt om feilen kan avhjelpes med et prisavslag.  Det er derfor svært viktig at man undersøker alle sider ved saken, spesielt om det foreligger skyld hos selger. 

Etter gjennomgang av saken ble det avdekket at selger hadde hatt problemer med taket i mange år. Det ble også avdekket at selger sommeren 2018 hadde blitt gjort oppmerksom på feil og mangler ved taket av en annen budgiver. Denne budgiveren hadde overlevert en rapport om forholdet. Dette hadde selger ignorert, og rapportene var blitt «lagt i en skuff». Denne budgiveren var tidligere sorenskriver i Stavanger tingrett, og således et troverdig vitne.  

Etter ytterligere undersøkelser oppdaget man at boligen, i sin helhet, var satt opp med østeuropeiske bygningsdeler og at utførende firmaer ikke var registrert i Norge. Innvendige rør- og el-anlegg var ulovlig og ikke i tråd med norske regler. Fuktsikringen var mangelfull.  Taket var feilkonstruert og fungerte som et basseng for kondens. Samlet sett ble saken betydelig styrket.

Protector fastholdt sitt standpunkt, men økte tilbudet til 2 mill, til tross for de nye opplysningene. 

Rett før hovedforhandling skulle berammes, innså Protector at de hadde en dårlig sak.  Selskapet forlikte saken i desember 2019 på heving, der kjøper fikk dekket alle kostnader inkludert forsinkelsesrenter – dvs full dekning. 

Saken viser at man oppnår betydelig bedre resultater i bolig tvister der advokaten er grundig i gjennomgangen, foretar undersøkelser og kontrollerer alle opplysninger. Det er viktig å «snu alle steinene» og drive litt etterforskning. Man må huske på at domstolen kun dømmer på bakgrunn av de opplysningene de får seg forelagt i rettsaken.  Derfor bør man velge en advokat som har erfaring med denne typen saker, som er spesialisert, som er opptatt av resultatet og som ikke behandler saken som én i mengden.

Dersom du har spørsmål eller ønsker en gratis saksvurdering, ta kontakt med Oslo Advokatkontor AS

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.