Meny
mail E-post

Rettshjelpsdekning -Boligkjøpere fikk dobbelt

19. april 2017

Rettshjelpsdekning er noe alle boligkjøpere har krav på i sin innbo eller villaforsikring. Denne dekker inntil kr 100 000 til bistand fra advokat. Dersom boligkjøper har boligkjøperforsikring hos for eksempel Help Forsikring AS – og man benytter retten til å velge en ekstern advokat – har boligkjøpere rett til dobbelt rettshjelpsdekning.

Kunder hos Help Forsikring AS valgte ekstern advokat med Rettshjelpdekning

Oslo Advokatkontor AS bistod to boligkjøpere som hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help forsikring. De ønsket å benytte seg av retten til ekstern advokat på selskapets regning. Etter selskapets vilkår dekket de da advokatutgifter, men begrenset til  offentlig salærsats (for tiden kr. 1020,-). Den delen av advokatutgiftene som oversteg dette, må boligkjøperne selv dekke.

Les mine anbefalinger til boligkjøperforsikringen.

Tryg forsikring nektet å innvilge rettshjelp (som kjent nekter de fleste forsikringsselskaper alltid til å begynne med)

Boligkjøperne hadde imidlertid tegnet en innboforsikring hos Tryg forsikring. I denne forsikringen lå det en rettshjelpsdekning, som i alle innboforsikringer. De søkte derfor om at Tryg innvilget rettshjelpsdekning for den delen av advokatutgiftene som ikke ble dekket av Help. Dette nektet Tryg, som mente dette var «urimelig».

Oslo Advokatkontor AS klagde Tryg Forsikring inn for Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda konkluderte med at boligkjøpere har krav på dobbelt rettshjelpsdekning

«Slik vi ser på saken er det naturlig å se på dette som et spørsmål om dobbeltforsikring, jfr. fal § 6-3. Av bestemmelsen fremgår at dersom samme tap dekkes av flere forsikringer kan sikrede velge hvilke forsikringer han vil bruke, inntil han har fått den erstatning han i alt har krav på. «

Tryg valgte da å ikke forfølge saken videre, men innvilget rettshjelpsdekning på ordinære vilkår.

Ettersom de aller fleste har tegnet en hjem-/innboforsikring, er det derfor viktig å huske at selv om boligkjøperforsikringen kun dekker en andel av utgiftene til ekstern advokat, har man som oftest rett til ytterligere dekning gjennom innboforsikringen.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.