Meny
mail E-post

Kjøpe bolig i 2022? Dette må du vite om den nye boligloven

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

14. desember 2021

Skal du kjøpe bolig i 2022? Da er det et par ting du må være klar over. Fra 1. Januar 2022 vil kjøp og salg på boligmarkedet endres med lovendringene i avhendingsloven. Det skal bli tryggere for boligkjøper på markedet. Her er alt du må vite om endringene.

smilende par som signerer kontrakt for å kjøpe bolig

Bakgrunn

I 2019 ble det vedtatt en forskrift til boligloven, eller avhendingsloven. Denne loven regulerer forholdet mellom selger og kjøper ved salg og kjøp av fast eiendom. Endringene setter blant annet høyere krav til tilstandsrapport og gjør endringer på hvilken part av kjøper og selger som sitter med risikoen ved bolighandel. 

Nedenfor kan du se en video hvor advokat, Glenn Ulrik Halvorsen, snakker om de store endingene som er gjort i avhendingsloven. Videre på siden kan du lese mer om endringene.

Mindre risiko å kjøpe bolig, og økt risiko å selge

Formålet med endringene i avhendingsloven er å gjøre det tryggere å kjøpe bolig. I dag er det en stor del risiko på kjøper når hen skal kjøpe bolig. Den nye boligloven overfører derimot risikoen til selger. For at dette skal fungere i praksis er det gjort en rekke endringer som skal sikre at kjøper har krav på bedre informasjon om bolig før kjøp. 

Ikke lenger lov å selge boligen “som den er”

Den nye boligloven sier at selger ikke lenger har lov til å selge boligen “som den er”. Dette innebærer at selger har et større ansvar for feil og mangler på eiendom, det gjelder også skjulte feil og mangler. Ethvert forhold kan dermed utgjøre mangel på bolig og det skal lite til før noe regnes som en rettslig mangel ved boligkjøp. Dette gjør det mer gunstig for selger å opplyse om alt, for å slippe å få et krav på seg i ettertid. Dette gjør at kjøper får all informasjon og kan gjøre et sikkert boligkjøp.

Strengere krav til dokumentasjon og bedre opplysninger om bolig  

Kravet om at det ikke lenger er lov til å selge boligen “som den er”, fører til et større behov for grundig dokumentasjon om eiendommen og en grundig dokumentert gjennomgang av eiendommen. Selger må gi bedre og mer konkret informasjon som blant annet skal komme frem i tilstandsrapporten. For kjøper betyr dette at du har et ansvar for å sette deg inn i denne informasjonen som selger kommer med, før du skal kjøpe bolig.

Etter at overtakelsen av eiendom er gjort har ikke kjøper rett til å klage i etterkant på forhold som allerede har vært kjent, selv om kjøper ikke har fått med seg dette. Det er altså kjøper sitt ansvar å sette seg godt inn i all informasjon som er tilgjengelig om boligen. Den nye loven sier også at “kjøperen regnes for å kjenne til omstendigheter som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport”. 

Ved overtakelse av bolig er det derfor en rekke ting kjøper må gå gjennom før man signerer protokollen. Du kan lese og laste ned vår sjekkliste for overtakelse av bolig her

Tilstandsrapport før salg av bolig

En tilstandsrapport er en teknisk vurdering av boligen som må dokumenteres når boligen legges ut på boligmarkedet. Rapporten skal inneholde beskrivelser av avvik fra byggeforskriftene og boligens behov for vedlikehold. Det er ikke lovpliktig med tilstandsrapport, men med endringen i boligloven vil det være spesielt gunstig for selger å komme med en grundig og detaljert tilstandsrapport. 

Lavere krav for hva som defineres som mangel på bolig  

Det skal ikke så mye til før noe regnes som en rettslig mangel. Når det kommer til mangler som ikke har vært omtalt i avtalen, sier loven at eiendommen også har en mangel om den ikke er i samsvar med det kjøperen kunne forvente. 

Kjøperens forventning til bolig kan ta utgangspunkt i følgende: 

  • Eiendommens type 
  • Alder på eiendom 
  • Tilstand på eiendom  

Den nye boligloven regner også arealsvikt som en mangel. Ved to prosent- eller minimum en kvadratmeter feil på opplysning om areal, teller dette som en mangel. 

Egenandel på 10 000 kr for deg som skal kjøpe bolig

Ved avvik fra avtalen vil det regnes som en mangel, da har boligkjøper krav på alt over 10 000 kroner, her er det altså en egenandel på 10 000 kroner. Ved en rettslig mangel, har boligkjøper en egenandel på 10 000 kroner. Det vil altså si at om du for eksempel oppdager en rettslig mangel på 20 000 kroner, har du bare krav på å få 10 000 kroner i prisavslag.   

Oppsummering 

Ovenfor har vi nevnt de viktigste endringene i den nye boligloven. Endringene skal generelt gjøre det tryggere for boligkjøper. Det er viktig at du som boligkjøper er klar over disse lovene og rettighetene ved bolighandel, og setter deg inn i all tilgjengelig informasjon og dokumenter før du skal ta en endelig avgjørelse om å kjøpe bolig.

Om du har behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp av bolig, kan våre eksperter hjelpe deg. Oslo Advokatkontor er spesialister på eiendomsrett.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.