• Artikler

  Agder lagmannsrett dom avsagt 09.04.2019 – også kalt «skjeggkre-dommen»

  Agder lagmannsrett  avgjorde en konkret skjeggkre sak. Saken ble ført av Help Forsikring på kjøpersiden og av Protector Forsikring på selgersiden.  Lagmannsretten fant det lite tvilsomt at det var en «levedyktig populasjon av skjeggkre» i boligen og at dette utgjorde et avvik fra det avtalte. Agder lagmannsrett konkluderte feil med at eiendommen ikke fikk et verdiminus som følge at skjeggkre i boligen ikke kunne saneres 100 %.

 • Artikler

  Status rettspraksis og avgjørelser fra FinKN etter «skjeggkre-dommen» 

  Etter «skjeggkre-dommen» ble avsagt i april 2019 av Agder lagmannsrett har middelet Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre. Det er for oss i Oslo Advokatkontor AS ikke blitt fremlagt noen feltundersøkelser som over tid har dokumentert full utryddelse av skjeggkre. Det er heller ingen firmaer som vi i Oslo Advokatkontor AS kjenner til som pr. dags dato kan garantere en full bekjempelse av skjeggkre med gift. 

 • Artikler,  Feil og mangler

  Rettspraksis med skjeggkre

  Skjeggkre blir behandlet av domstolene i økende grad og gir nå rettspraksis som bestemmer størrelsen på prisavslagene og de rettslige forlikene. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Geir Nærø har jobbet med skadedyr og skjeggkre saker i mange år. Vi har på vegne av boligkjøpere inngått forlik i mange saker med skjeggkre angrep i bolig. Det har medført at våre klienter har fått enten et prisavslag eller heving av kjøpet.

 • Artikler,  Forsiden (Hjem)

  Skjeggkre gav boligkjøper stort prisavslag

  Skjeggkre gav boligkjøper 1,4 millioner kroner i prisavslag. I en tvistesak om skadedyr ble det …

 • Forsiden (Hjem),  I media

  Glomdalen 2. Januar 2013: Palace-kjøperne dømt til å betale 6,7 millioner

  Oslo Advokatkontor As ved advokat Geir Nærø bistod selger av en næringsseksjon på Kongsvinger. Glåmdal …