Meny
mail E-post

Harald Benestad Anderssen

Partner/advokat/PhD

Harald Benestad Anderssen er en av landets fremste fagpersoner innen rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Han skrev en doktorgrad om tematikken i 2014, og har skrevet en lang rekke bøker og fagartikler om problemstillinger knyttet til avhendingslov, eierseksjoner, borettslag, forsikringsrett mv. I tillegg til å være advokat ved Oslo Advokatkontor, har Anderssen siden 2017 vært professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI.

Utdannelse

 • Doktorgrad ved Universitetet i Tromsø i 2014
 • Advokatbevilling 2004
 • Cand. jur. i 2002

Arbeidserfaring

 • advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co
 • dommerfullmektig i Follo tingrett
 • dommerfullmektig Aust-Agder tingrett
 • stipendiat ved Universitetet i Tromsø (disputerte på avhandlingen «Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – en kritisk analyse ut fra den typiske partskonstellasjonen»)
 • seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • foreleser til Universitetet i Tromsø
 • foreleser til Universitetet i Stavanger
 • foreleser til Høgskolen i Innlandet
 • fagansvarlig for BI Forsikring
 • medlem i Klagenemnda for Eierskifteforsikring
 • leder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker
 • nestleder i Forbrukerklageutvalget
 • medlem av fagutvalget for bolig- og eiendomsrett i Juristenes utdanningssenter
 • vara for leder i Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsvirksomhet
 • sekretær for lovutvalget for NOU 2009: 17 (Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag)
 • medlem av lovutvalget som avga NOU 2014: 6 (Revisjon av eierseksjonsloven)
 • foredragsholder
 • voldgiftsdommer
 • skriver betenkninger for offentlige og private aktører innen obligasjonsrett (inkludert forsikringsrett) og boligrett

Forfatterskap:

 • Forsikringsrett – en innføring (2018)
 • Forsikringsrett i et nøtteskall (2018)
 • Mangler ved omsetning av boliger (2016)
 • Rettspraksis om borettslagsloven (2010)
 • Avhendingsloven med kommentarer (2008)
 • Avhendingslovens § 3-9 2. punktum (2002)
 • Fagansvarlig for emnet boligrett i Store norske leksikon
 • Forfatter/fagansvarlig for Karnov lovkommentarer til avhendingsloven

employee image

Harald Benestad Anderssen

Partner/advokat/PhD