Reklamasjonsnemnda for takstmenn dømte Protectors takstmann for å ha gitt bindende pristilbud i sin rapport. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Reklamasjonsnemnda dømte Protectors takstmann

Reklamasjonsnemnda for takstmenn kom til at Protectors takstmann brøt god takstmannskikk.

Av


Av
Del artikkelen

Reklamasjonsnemnda for takstmenn kom til at Protectors takstmann brøt god takstmannskikk. Advokat Andreas Møller bistod en klient som mottok et pristilbud fra en takstmann engasjert av Protector. Dette til tross for at klienten ga klart uttrykk for at han ikke ønsket et slikt pristilbud. 

På bakgrunn av dette pristilbudet konkluderte Protector med at advokat Møllers klient ikke hadde krav på utbetaling fra selskapet. Advokat Møller klagde så inn takstmannen til reklamasjonsnemnda for takstmenn, og fikk enstemmig medhold i at fremgangsmåten hans representerte brudd på god takstmannskikk.

Protector Forsikring ASA hevdet for at reglene for takstmenn ikke gjaldt for deres takstmann

Protectors takstmann forsvarte seg med at dokumentet var et pristilbud han laget som håndverker, og ikke som takstmann. Derfor mente han at de etiske reglene han som medlem av Norges taksteringsforbund er forpliktet til å følge, ikke gjaldt for ham i denne saken.

Reklamasjonsnemnda for takstmenn dømte Protectors takstmann

Dette var nemnda slett ikke enige i. De skriver følgende i sitt vedtak:

«Selv om dokumentet innledningsvis er betegnet som et «Pristilbud», inneholder det beskrivelser og vurderinger og har innholdsmessig store likheter med en skaderapport. Av den grunn og fordi NTFs logo er benyttet, finner nemnda det klart at NTFs etiske retningslinjer kommer til anvendelse.

Ved ordinær skadetaksering skal det normalt ikke utarbeides pristilbud hvor takstmannen er utførende håndverker.»

Videre uttalte nemnda at Protectors takstmann opptrådte i strid med god takstmannskikk ved å utarbeide dokumentet uten at det ble foretatt befaring. Dette gjelder selv om det fremgår av dokumentet at befaring ikke var gjennomført.

Kontakt advokat om Protectors takstmann kommer med et «pristilbud»

Saken viser at det kan være lurt å stille seg kritisk til dokumentasjon utarbeidet av motparten. Føler du deg overkjørt av Protector og deres takstmenn? Ta kontakt med

Andreas Møller
Senioradvokat
E-post: andreas@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 400 19 300

Del artikkelen


Av
Del artikkelen