Boligkjøper byttet advokat fra Help Forsikring til Oslo Advokatkontor ved Bengt Waldow - forlikstilbudet fra Protector doblet seg. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

HELP Forsikring AS avviste boligkjøper kunde

HELP Forsikring AS avviste boligkjøper kunde. Oslo Advokatkontor AS v/advokat Bengt Erik Waldow tok saken til retten og fikk 600 000 kroner i prisavslag fra Protector Forsikring ASA. …

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen

HELP Forsikring AS avviste boligkjøper kunde. Oslo Advokatkontor AS v/advokat Bengt Erik Waldow tok saken til retten og fikk 600 000 kroner i prisavslag fra Protector Forsikring ASA.

Help Forsikring AS plikter å dekke kostnader til ekstern advokat

Ved kjøp av ny bolig tegnet våre klienter boligkjøperforsikring i HELP. I følge forsikringsvilkårene dekker forsikringen «nødvendige kostnader og bistand ved reklamasjon og eventuell rettslig tvist med selger eller selgers eierskifteselskap dersom det anses sannsynlig at boligen hadde en eller flere mangler i henhold til kjøpekontrakt / avhendingsloven». HELP dekker utgifter til uavhengig advokat, men ønsker helst at man benytter seg av selskapets egne advokater.

Boligen var kjøpt av selger to år tidligere og fremstod som svært påkostet og var angivelig rehabilitert av selger. Etter overtakelsen av boligen oppdaget kjøper blant annet fukt- og råteskader, mangler ved det elektriske anlegget m.m.

Våre klienter stolte på HELP og hadde vært bistått en stund av HELPs advokat da de tok kontakt med advokat Waldow. De opplevde at oppfølgingen fra HELP var treg og mangelfull. De opplevde dessuten at HELP kun var ute etter å bagatellisere manglene slik at saken kunne avsluttes.

Boligkjøperne hadde innhentet en rekke takstrapporter som dokumenterte de ulike manglene, men HELP mente at saken var dårlig ettersom de ikke kunne bevise at selger visste eller måtte vite om manglene.

Kjøperne hadde funnet ut at selger hadde fått overlevert en boligsalgsrapport da hun selv kjøpte eiendommen. Denne rapporten hadde HELP spurt Protector om å få utlevert i over ett år(!) da advokat Waldow overtok saken.

Straks etter overtakelse av saken tok advokat Waldow ut stevning for retten for å få tvunget frem utlevering av  boligsalgsrapporten. Da denne ble utlevert gikk det klart frem hvorfor denne var tilbakeholdt av Protector i over ett år. I denne var manglene beskrevet og det var tydelig at selger visste om de fleste forholdene som det var reklamert på. Med ett hadde boligkjøper en meget sterk sak!

Det ble innhentet ytterligere sakkyndige rapporter og saken ble forsøkt forlikt. Protector tilbød 240 000 kroner i forlik.

Advokat Waldow mer enn doblet forlikstilbudet fra Protector

Etter råd fra advokat Waldow tok kjøperne ut stevning. I rettsmekling ble tilbudet fra Protector mer enn doblet til 600 000. Klientene, som allerede hadde utbedret manglene, var godt fornøyde med det. HELP dekket alle utgifter til sakkyndige i saken og HELP og selgers alminnelige forsikringsselskap delte på advokatutgiftene.

Hadde boligkjøperne stolt på sin advokat i HELP hadde de gått glipp av et prisavslag på 600 000 kroner.

Boligkjøperforsikringen blir solgt inn som motvekt til selgers eierskifteforsikring. Dette på tross av at HELP har samme interesse i saken som eierskifteselskapet – nemlig at saken forsvinner ut av verden så tidlig som mulig.

Help Forsikring AS avslår ofte saker hvor boligkjøper har krav på prisavslag

Altfor ofte ser vi at HELP avslår eller undervurderer saker hvor det er gode muligheter for å vinne frem mot selger / selgers eierskifteselskap. I denne saken var det tydelig at de egentlig ikke ville ha frem beviser for at selger visst om manglene. I motsatt fall hadde de gått til retten og krevd boligsalgsrapporten utlevert.

Har du avdekket feil og avvik etter kjøp av bolig og ønsker en vurdering av en spesialisert og uavhengig advokat som tar din side? Ta kontakt med oss for en gratis saksvurdering. Dersom du har tegnet boligkjøperforsikring har du rett til å bytte til en uavhengig advokat etter eget valg. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Advokat Bengt Erik Waldow
Advokat Bengt Erik Waldow – mobil 91 55 22 32

BENGT ERIK WALDOW

ADVOKAT MNA Oslo Advokatkontor AS

Mob: +47 91 55 22 32

 

Del artikkelen
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Del artikkelen